:

Vem har rätt till förtidspension?

Innehållsförteckning:

 1. Vem har rätt till förtidspension?
 2. Vad krävs för att få sjukersättning?
 3. Vad är ett 037 intyg?
 4. Hur kan man få förtidspension?
 5. Är det svårt att få sjukpension?

Vem har rätt till förtidspension?

Personer mellan 30-64 år som troligen aldrig kommer kunna arbeta heltid får sjukersättning, medan aktivitetsersättning ges till personer mellan 19-29 år som troligen inte kommer kunna arbeta heltid på minst ett år.

Vad krävs för att få sjukersättning?

Hur ansöker jag?
 1. Ansök på Mina sidor. Du måste fylla i ansökan om sjukersättning för att vi ska kunna gå vidare i ditt ärende. ...
 2. Din läkare eller du ska skicka in ett läkarutlåtande. ...
 3. Vi kontaktar dig. ...
 4. Du får ett beslut.

Vad är ett 037 intyg?

VIKTIGT! Bifoga till denna anmälan Heltidsbrandman Datautskrift från Försäkringskassan som visar all din sjukhistorik (beställ en 037-bild från Försäkringskassan). Kopia av Försäkringskassans beslut om du har beviljats aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning eller arbetsskadelivränta.

Hur kan man få förtidspension?

Om du har fyllt 30 år
 1. inte kan arbeta nu och i framtiden i något arbete på hela arbetsmarknaden. Det gäller även till exempel anpassade arbeten med lönebidrag.
 2. har hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels nedsatt arbetsförmåga.
 3. är försäkrad i Sverige. Du är försäkrad i Sverige om du bor eller arbetar här.

Är det svårt att få sjukpension?

För att har rätt till sjukersättning krävs (enligt 33 kap. i lagen Socialförsäkringsbalken) "att arbetsförmågan kan anses stadigvarande nedsatt och att medicinsk respektive arbetslivsinriktad rehabilitering inte bedöms kunna leda till att den försäkrade återfår någon arbetsförmåga".