:

Hur bokför man Löneskuld?

Innehållsförteckning:

  1. Hur bokför man Löneskuld?
  2. Vilken dag får man lön?
  3. Hur betala ut lön aktiebolag?

Hur bokför man Löneskuld?

I detta fall bokförs lönen i bokslutet genom debitering av lönekontot och kreditering av kontot för upplupna kostnader. För delägaren realiseras lönen som skattepliktig inkomst det skatteår under vilket lönen bokförts som skuld i bolagets bokföring, om bolaget är solvent vid tidpunkten då skulden bokförs.

Vilken dag får man lön?

Individuell lön samt fasta och rörliga lönetillägg betalas ut per kalendermånad. Du får din lön den 25:e varje månad, med vissa undantag: När den 25:e infaller på en lördag görs utbetalningen den 24:e (på fredagen). När den 25:e infaller på en söndag görs löneutbetalningen den 26:e (på måndagen).

Hur betala ut lön aktiebolag?

I ett aktiebolag räknas du som anställd (trots att du driver det helt själv) och tar ut lön precis som vilken anställd som helst. I en enskild firma gör du istället egna uttag precis när du vill och betalar istället något som heter egenavgifter i slutet av året.