:

Vad betyder ordet upplupen?

Innehållsförteckning:

  1. Vad betyder ordet upplupen?
  2. Hur räknar man ut överbryggningslån?
  3. Hur bokför man ränta?

Vad betyder ordet upplupen?

En upplupen kostnad används oftast vid bokföring och är en kostnad för något som har förbrukats under ett räkenskapsår. ... Det är oftast en kostnad som uppstått under den senare delen av året, men där ingen faktura har skickats ut före bokslutsdagen.

Hur räknar man ut överbryggningslån?

Klara dubbel boendekostnad. För att få ett överbryggningslån måste du klara av att betala dubbla boendekostnader. Innan banken beviljar ett överbryggningslån gör de en bedömning av din ekonomi för att försäkra sig om din återbetalningsförmåga.

Hur bokför man ränta?

Ränta på en skuld utgör en finansiell räntekostnad som bokförs genom att kostnadskonto i resultaträkningen debeteras. Man brukar bokföra amortering i kontogrupp 23 eller kontogrupp 24 och räntekostnader i kontogrupp 84.