:

Varför äga aktier via bolag?

Innehållsförteckning:

  1. Varför äga aktier via bolag?
  2. Varför ska man ha ett moderbolag?
  3. Kan holdingbolag fakturera?
  4. När är det ett dotterbolag?
  5. Kan ett holdingbolag fakturera?
  6. Måste ett holdingbolag ha f skatt?
  7. Hur startar man ett moderbolag?

Varför äga aktier via bolag?

Istället för att äga onoterade aktier privat kan du välja att äga dem via ett bolag. Fördelarna med ägande via bolag är att du vid en försäljning 1) kan skjuta upp beskattningen och 2) återinvestera hela bruttoköpeskillingen i nya projekt.

Varför ska man ha ett moderbolag?

För att skydda tidigare års upparbetade vinster Vinster som upparbetats i dotterbolaget kan delas ut till moderbolaget (holdingbolaget). På så sätt säkrar man upp kapital från den risk som det kan innebära att ha stor andel vinstmedel kvar i det rörelsedrivande bolaget.

Kan holdingbolag fakturera?

Att ett holdingbolag kan fakturera ett dotterbolag som i sin tur fakturerar kostnaderna på övriga dotterbolag kan i vissa fall vara en administrativ förenkling.

När är det ett dotterbolag?

För att ett bolag skall betecknas som ett dotterbolag krävs att ett annat bolag har bestämmande inflytande. Många gånger kan ett dotterbolag vara helägt av sitt moderbolag varvid koncernförhållandet är lätt att identifiera och fastslå.

Kan ett holdingbolag fakturera?

Att ett holdingbolag kan fakturera ett dotterbolag som i sin tur fakturerar kostnaderna på övriga dotterbolag kan i vissa fall vara en administrativ förenkling.

Måste ett holdingbolag ha f skatt?

Du kan bara använda förenklingsregeln i ett bolag du äger per år, så du kan inte ta (eller spara) utdelning från både bolaget och holdingbolaget under samma år. Du behöver ju inte ha ett rent holdingbolag utan f-skatt & momsreg, går ju bra att äga andra bolag i ett vanligt bolag också.

Hur startar man ett moderbolag?

Att starta ett holdingbolag är nästan det samma som att starta ett vanligt aktiebolag. Vanligtvis så startar man sitt holdingbolag genom verksamt.se och man skriver då exempelvis in i bolagsordningen att företaget ska bedriva sin verksamhet genom att äga aktier och andelar i olika företag.