:

Hur bokföra hotellrum?

Innehållsförteckning:

  1. Hur bokföra hotellrum?
  2. Hur bokföra resa med tåg?
  3. Är Hotell avdragsgillt?

Hur bokföra hotellrum?

Kostnader för kost och logi klassificeras normalt som övriga externa kostnader och bokförs som resekostnader i kontogrupp 58. Kostnadsersättningar för traktamente till anställda klassificeras som personalkostnader och bokförs i kontogrupp 73.

Hur bokföra resa med tåg?

Den del av en utgift för bussbiljetter som avser ingående moms skall redovisas som en negativ skuld i balansräkningen fram till dess att momsskulden har blivit betald. Kostnader för bussbiljetter klassificeras normalt som övriga externa kostnader och bokförs som resekostnader i kontogrupp 58.

Är Hotell avdragsgillt?

Har du utgifter för övernattning, till exempel hotellkostnader, får du dra av den verkliga kostnaden. Har du övernattat men inte kan visa de verkliga kostnaderna för övernattningen kan du göra avdrag med ett halvt normalbelopp per natt.