:

Vilka blanketter behövs vid pension?

Innehållsförteckning:

  1. Vilka blanketter behövs vid pension?
  2. Kan man få bostadsbidrag om man är pensionär?
  3. Måste man ansöka om allmän pension?
  4. När ska man ansöka om allmän pension?
  5. Vad kan man få för bidrag som student?
  6. När är man berättigad till bostadsbidrag?

Vilka blanketter behövs vid pension?

Ansök om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd
  • Ansökan om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd - En sökande (pdf, 945kB) PM8435.
  • Ansökan om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd- Två sökande (pdf, 1500kB) PM8436.

Kan man få bostadsbidrag om man är pensionär?

Vem kan bostadstillägg? För att ha rätt till bostadstillägg som pensionär behöver du vara 65 år eller äldre och bo i Sverige. Du behöver ta ut hela din allmänna pension inklusive premiepension. har sammanlagt lägre än 14 000 kr i pension och inkomst varje månad efter skatt.

Måste man ansöka om allmän pension?

Gör en ansökan om allmän pension minst tre månader innan du vill ha den utbetald. ... Tänk på att du själv måste kontakta ditt tjänstepensionsbolag för att börja ta ut din tjänstepension. Om du har haft sjukersättning och fyller 65 år kan du i vissa fall få allmän pension utan att du behöver lämna in en ansökan.

När ska man ansöka om allmän pension?

Ansök helst tre månader innan du vill ha din första utbetalning. Du kan ansöka om pension som tidigast från och med den månad din ansökan kommer in till oss. Du kan alltså inte ansöka om pension retroaktivt.

Vad kan man få för bidrag som student?

Om du är 18-28 år gammal kan du få bostadsbidrag. Har du inga barn kan du få upp till 1 300 kronor i månaden. ... Har du inkomster över 86 720 kronor kan du inte få bostadsbidrag. Som inkomst räknas bland annat lön, ränteinkomster och 80 % av studiebidraget.

När är man berättigad till bostadsbidrag?

Du som är under 29 år och har låga inkomster kan ha rätt till bostadsbidrag. Det gäller oavsett om du arbetar eller studerar. Du kanbostadsbidrag även om du hyr i andra hand eller äger din bostad. Hur stort bidrag du kan få beror på dina inkomster och kostnader.