:

Är verksam i ett bolag?

Innehållsförteckning:

  1. Är verksam i ett bolag?
  2. Vad innebär det att ett bolag är vilande?
  3. Kan man lägga ett företag vilande?

Är verksam i ett bolag?

Här beskrivs när en delägare i ett fåmansföretag, eller en närstående person till delägaren, ska anses vara verksam i betydande omfattning i företaget.

Vad innebär det att ett bolag är vilande?

Att det inte bedrivs någon verksamhet i ett aktiebolag kallas ibland för att aktiebolaget är vilande. Men det är inte ett uttryck som har en fast betydelse. Att ett aktiebolag inte bedriver någon verksamhet kan ha flera olika förklaringar, exempelvis kan det vara ett nytt företag som ännu inte påbörjat sin verksamhet.

Kan man lägga ett företag vilande?

Enskild näringsverksamhet kan inte vara vilande på samma sätt som AB och HB. Händer det inget i ditt företag under en längre tidsperiod kommer helt enkelt Skatteverket kontakta dig och fråga om du planerar ha kvar företaget eller inte. ... Är ditt företag vilande ska du också avregistrera dig hos Skatteverket för moms.