:

Hur mycket pengar får en kirurg?

Innehållsförteckning:

  1. Hur mycket pengar får en kirurg?
  2. Hur mycket tjänar en hjärnkirurg efter skatt?
  3. Hur mycket tjänar en kirurg per år?
  4. Vad tjänar en kirurg efter skatt?
  5. Hur mycket tjänar man som överläkare?
  6. Vad tjänar en sjukhuschef?
  7. Hur mycket tjänar man som narkosläkare?
  8. Hur mycket tjänar en civilingenjör efter skatt?
  9. Hur mycket tjänar en Chefskirurg?
  10. Hur mycket tjänar en kirurg i Norge?

Hur mycket pengar får en kirurg?

En Kirurg i Sverige tjänar i snitt 78 700 kr i månadslön. Lönen för en Kirurg kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar.

Hur mycket tjänar en hjärnkirurg efter skatt?

Dela
LönAndel
28-29.999 kr
30-32.999 kr13,33 %
33-35.999 kr
36-38.999 kr13,33 %

Hur mycket tjänar en kirurg per år?

Medianlönen år 2020 för en AT-läkare var 33 500 kronor per månad, för en ST-läkare 46 000 kronor per månad. För färdiga specialistläkare var medianlönen 66 000 kronor per månad och för överläkare var den 78 900 kronor per månad.

Vad tjänar en kirurg efter skatt?

Medianlönen år 2020 för en AT-läkare var 33 500 kronor per månad, för en ST-läkare 46 000 kronor per månad. För färdiga specialistläkare var medianlönen 66 000 kronor per månad och för överläkare var den 78 900 kronor per månad.

Hur mycket tjänar man som överläkare?

Medianlönen år 2020 för en AT-läkare var 33 500 kronor per månad, för en ST-läkare 46 000 kronor per månad. För färdiga specialistläkare var medianlönen 66 000 kronor per månad och för överläkare var den 78 900 kronor per månad.

Vad tjänar en sjukhuschef?

Löneskillnader mellan män och kvinnor
ÅrMedellön kvinnorMedellön män
201662 100 kronor74 100 kronor
201770 400 kronor77 000 kronor
201878 000 kronor77 900 kronor
201978 800 kronor78 200 kronor

Hur mycket tjänar man som narkosläkare?

Löneskillnader mellan män och kvinnor
ÅrMedellön kvinnorMedellön män
201672 500 kronor77 300 kronor
201775 100 kronor80 300 kronor
201874 800 kronor79 400 kronor
201977 000 kronor80 300 kronor

Hur mycket tjänar en civilingenjör efter skatt?

Tydligast är detta inom den privata sektorn, där också det stora flertalet civilingenjörer arbetar. För nyexaminerade civilingenjörer i den privata sektorn låg lönen 2019 enligt Sveriges Ingenjörers lönestatistik i spannet 31 000–36 500 kr per månad, med en median på 33 000.

Hur mycket tjänar en Chefskirurg?

Löneskillnader mellan män och kvinnor
ÅrMedellön kvinnorMedellön män
201775 100 kronor80 300 kronor
201874 800 kronor79 400 kronor
201977 000 kronor80 300 kronor
202077 000 kronor81 500 kronor

Hur mycket tjänar en kirurg i Norge?

Du har i genomsnitt ca 30 % högre lön i Norge. Den genomsnittliga lönen för alla yrken i Norge ligger på 42300 kr som går att jämföra med den svenska genomsnittslönen på 31400 kr....
Snittlöner Sverige – Norge
YrkesgruppMånadslön SV (2014)Månadslön NO (2014)
Lastbilschaufför – distribution2650033700
Läkare4620076600