:

Är PostNord danskt?

Innehållsförteckning:

  1. Är PostNord danskt?
  2. Vad är skillnaden mellan Posten och PostNord?

Är PostNord danskt?

Moderbolaget PostNord AB, som är ägare till dotterbolagen Post Danmark A/S och Posten AB, är ett svenskt publikt bolag som ägs till 39,3 procent av den danska staten och till 60,7 procent av den svenska staten. Rösterna fördelas 50/50 mellan ägarna.

Vad är skillnaden mellan Posten och PostNord?

Posten (firma Posten AB (publ.)) ... Fram till 2009 ägdes företaget direkt av svenska staten, men den skedde ett samgående mellan svenska Posten och Post Danmark. 2015 bytte man namn på den svenska verksamheten till Postnord (egen stavning: PostNord AB och postnord).