:

Vem äger fastigheten på en viss adress?

Innehållsförteckning:

  1. Vem äger fastigheten på en viss adress?
  2. Vem äger en sjö?
  3. Hur många fastigheter?
  4. Vem äger min bostadsrätt?
  5. Får man äga en sjö?
  6. Vem äger vattendrag?

Vem äger fastigheten på en viss adress?

I Vem äger fastigheten kan du som är privatperson och har giltig e-legitimation få information om vem som äger en fastighet. Du söker på en fastighetsbeteckning och får tillbaka uppgift om vem som äger fastigheten och eventuell tomträttsinnehavare.

Vem äger en sjö?

Vem äger allmänt vatten? Det allmänna vattnet saknar enligt doktrin ägare, men Kammarkollegiet utövar förvaltning över det. Den som vill nyttja allmänt vattenområde för exempelvis vindkraftverk, ledningsdragning eller grustäkt får således vända sig till Kammarkollegiet.

Hur många fastigheter?

Här har vi samlat information och fakta om Sveriges 3,3 miljoner fastigheter och dess fastighetsägare.

Vem äger min bostadsrätt?

bostadsrättsföreningen äger föreningens fastighet inklusive alla lägenheter i huset. du som bostadsrätts havare äger en andel i bostadsrättsföreningen. din andel kallas bostadsrätt och motsvarar din andel av föreningens förmögenhet samt ger dig rätt att under obegränsad tid använda din lägenhet.

Får man äga en sjö?

Vattenrätt kan också vara fristående som till exempel fiskerätt eller rätt att ta vatten eller använda vattendrag eller sjö som mottagare av avloppsvatten. ... Rätten till vatten är reglerad olika i olika legala system. I vissa system knyter man an till äganderätten.

Vem äger vattendrag?

Vem äger allmänt vatten? Det allmänna vattnet saknar enligt doktrin ägare, men Kammarkollegiet utövar förvaltning över det. Den som vill nyttja allmänt vattenområde för exempelvis vindkraftverk, ledningsdragning eller grustäkt får således vända sig till Kammarkollegiet.