:

Vilka utbildningar kräver företagsekonomi?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka utbildningar kräver företagsekonomi?
 2. Vilka ämnen ingår i företagsekonomi?
 3. Varför läsa företagsekonomi?
 4. Hur blir man företagsekonomi?
 5. Vad kan man jobba med företagsekonomi?
 6. Vilka ämnen behövs för att bli ekonom?
 7. Vad ingår i nationalekonomi?
 8. Vad ingår i företagsekonomi 2?
 9. Är det svårt att läsa företagsekonomi?
 10. Vad kan man jobba med efter företagsekonomi?
 11. Vad behövs för att bli civilekonom?
 12. Vad behöver man för att bli civilekonom?
 13. Vad kan man jobba med som redovisningsekonom?
 14. Vilka kurser krävs för att bli civilekonom?
 15. Vad kan man studera för att bli ekonom?
 16. Vad studerar nationalekonomer?
 17. Vad är nationalekonomiskt perspektiv?
 18. Vad handlar företagsekonomi 2 om?
 19. Vad handlar kursen redovisning 2 om?
 20. Vad kan man bli om man går civilekonom?

Vilka utbildningar kräver företagsekonomi?

Så blir du ekonom Överlag krävs någon form av eftergymnasial utbildning på högre nivå för de flesta ekonomyrken. På Ekonomiprogrammet (inriktning Ekonomi), Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet får du direkt den behörighet som behövs för att kunna läsa civilekonomutbildning och kandidatprogram i ekonomi.

Vilka ämnen ingår i företagsekonomi?

Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation, redovisning och kalkylering.

Varför läsa företagsekonomi?

Rent konkret ger studier i företagsekonomi dig kunskap om hur företag och andra organisationer fungerar, deras roll i samhället och hur de på bästa sätt kan nå sina uppsatta mål. Du får lära dig hur man leder, organiserar, marknadsför, redovisar, finansierar och kommunicerar i företag och organisationer.

Hur blir man företagsekonomi?

För att komma in på kandidatprogrammet i företagsekonomi så krävs det att du har grundläggande behörighet samt godkända betyg från kurserna: Engelska B, Matematik C och Samhällskunskap A eller Engelska 6, Matematik 3b alt 3c och Samhällskunskap 1b alt 1a1 +1a2 (Områdesbehörighet 4 eller A4).

Vad kan man jobba med företagsekonomi?

Du kan arbeta i det privata näringslivet, staten, kommuner och regioner men också i ideella organisationer. Många som har studerat företagsekonomi väljer även att driva eget företag. Såväl redovisningsekonom och ekonomiassistent som inköpare, logistiker och controller är typiska exempel på jobb inom företagsekonomi.

Vilka ämnen behövs för att bli ekonom?

Behörighet för Civilekonom/Ekonomie, kandidatprogram: Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2. När du vet vilken utbildning du vill gå och på vilken skola kan du kolla upp antagningspoängen dit.

Vad ingår i nationalekonomi?

Vill du studera hur människors beslut påverkar samhället och dess ekonomi? Då är nationalekonomi ditt ämne. Nationalekonomi handlar om hur människor fattar beslut, och om hur dessa beslut påverkar dem själva och andra. Nationalekonomer studerar också hur samhällsekonomin påverkas av besluten.

Vad ingår i företagsekonomi 2?

I kurspaketet Företagsekonomi II läser du följande ämnen ekonomistyrning, finansiering, marknadsföring, organisation och management. Efter kursen behärskar du analysverktyg som krävs för mer avancerade arbetsuppgifter inom företagsekonomi.

Är det svårt att läsa företagsekonomi?

Det är svårt att säga hur svårt matten är för att det uppfattas olika av alla, för vissa kan det vara lättare än för andra, det kan bero på hur lätt man lär sig eller hur mycket man redan vet. Matten kan då handla mer om kalkylering, marknadsföring och redovisning.

Vad kan man jobba med efter företagsekonomi?

Vanliga yrkesområden
 • Affärsutvecklare. Som affärsutvecklare jobbar du med utveckling av ett företags eller en organisations affärsdrivande verksamhetsprocesser. ...
 • Banktjänsteman. En banktjänsteman kan arbeta med en mängd olika arbetsuppgifter. ...
 • Controller. ...
 • Ekonomichef. ...
 • Finansekonom. ...
 • Hälsoekonom. ...
 • Inköpare. ...
 • IT-ekonom.

Vad behövs för att bli civilekonom?

Behörighet för Civilekonom/Ekonomie, kandidatprogram: Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2. När du vet vilken utbildning du vill gå och på vilken skola kan du kolla upp antagningspoängen dit.

Vad behöver man för att bli civilekonom?

Ekonomprogrammet är 3 år (180 högskolepoäng) och leder till en kandidatexamen. Civilekonomprogrammet är 4 år (240 högskolepoäng) och leder till civilekonomexamen, som är en yrkesexamen på avancerad nivå.

Vad kan man jobba med som redovisningsekonom?

Det inkluderar inbetalningar och utbetalningar och andra ekonomiska företeelser i företaget. Samt att se till att arbetsgivaravgifter, skatter och moms betalas in i tid. Allting redovisas i månadsbokslut (löpande redovisning) och slutligen i årsbokslut.

Vilka kurser krävs för att bli civilekonom?

Programmet kan avslutas efter tre år och leder då till en ekonomie kandidatexamen med företagsekonomi alternativt nationalekonomi som huvudområde. Utbildningen inleds med kursen Företagsekonomi, Företagets affärer och styrning, grundkurs, 30 hp, vilken följs av Nationalekonomi, grundkurs, 30 hp.

Vad kan man studera för att bli ekonom?

Civilekonomprogrammet är ett fyraårigt program på 240 högskolepoäng som leder fram till en civilekonomexamen. Civilekonomexamen ger en yrkesexamen på avancerad nivå. Utbildningen går att bygga på ytterligare för den som vill. Ekonomprogrammet är ett treårigt program på 180 högskolepoäng som ger en kandidatexamen.

Vad studerar nationalekonomer?

Nationalekonomer studerar de ekonomiska drivkrafterna i vårt samhälle. Nationalekonomi är användbart i yrkeslivet för bl. a. ekonomer, samhällsvetare och naturvetare.

Vad är nationalekonomiskt perspektiv?

Nationalekonomins fokus är att studera hur samhället använder sina resurser och hur man med begränsade tillgångar ska fördela dessa på bästa möjliga sätt för samhället. Dessa frågorna kan appliceras i olika sammanhang som till exempel miljöfrågor, hälsofrågor och arbetsmarknadsfrågor.

Vad handlar företagsekonomi 2 om?

Kursen innehåller metoder och modeller som du kan använda för att utvärdera reala och finansiella beslut. Kursen ger dig kunskaper inom grundläggande investeringskalkylering och företagsfinansiering.

Vad handlar kursen redovisning 2 om?

I kursen Redovisning 2 fördjupar du dina färdigheter i bokföring, hur skattelagstiftningen påverkar bokslutet, lagervärdering etc. Du kan läsa kursen i klassrum eller på distans. När du läser kursen på distans studerar du via vår digitala lärplattform och är på plats i skolan vid redovisningar, delprov och slutprov.

Vad kan man bli om man går civilekonom?

Vanliga yrken är affärsutvecklare, banktjänsteman, controller, ekonomichef, marknadsförare, projektledare, redovisningsekonom, revisor, företagsrådgivare, CFO, analytiker, försäljare/inköpare av varor och tjänster, privatrådgivare samt produktchef. Många företagsledare är civilekonomer.