:

Hur gjuta plintar på berg?

Innehållsförteckning:

 1. Hur gjuta plintar på berg?
 2. Kan man bygga på berg?
 3. Hur göra plintgrund?
 4. Hur mycket tryck klarar en Betongplint?
 5. När kan man belasta gjutna plintar?
 6. Hur djupt ska man gjuta plintar?
 7. Kan man bygga hus på plintar?
 8. Kan man gjuta direkt på berg?
 9. Är Plintgrund bra?
 10. Varför plintar?
 11. Hur mycket last klarar en plint?
 12. Hur mycket vikt på altanen?
 13. När kan man belasta betong?
 14. Hur djupt måste man gräva för frostfritt?
 15. Hur gjuta Plintjärn?
 16. Är plintgrund bra?
 17. Hur länge ska betongen vara täckt?
 18. Hur borra i berg?
 19. Hur mycket kan en plint sticka upp?
 20. När använder man plintar?

Hur gjuta plintar på berg?

Gjuta plintar
 1. Gräv groparna till frostfritt djup och lägg lite sten i botten. Ställ formen på plats och rikta in den med vattenpass och/eller lod.
 2. Fyll formen, placera en stolpsko eller liknande ovanpå, justera med vattenpass och fixera läget innan betongen stelnar. ...
 3. Är du osäker på om du behöver armera?

Kan man bygga på berg?

Frågor & Svar och Tips & Råd. Det är väldigt stor skillnad på att bygga ett hus på berg om man jämför med att bygga ett hus på plan mark. ... Detta är väldigt svårt att göra själv och man får oftast anlita någon som kan spränga i berget och på bästa sätt göra det möjligt att bygga ett hus på det.

Hur göra plintgrund?

I en öppen plintgrund kombineras plintar med balkar och fribärande bjälklag eller bärlinor. Metoden med öppen plintgrund används vid grundläggning av mindre byggnader. Öppna plintgrunder brukar vara helt öppna, det vill säga uteluften kan fritt röra sig under bjälklaget.

Hur mycket tryck klarar en Betongplint?

En knappt meterhög 45 cm bred betongcylider på 360 kg placerades under en press som klarade av ett tryck motsvarande en belastning med 1 350 ton.

När kan man belasta gjutna plintar?

Du kan enkelt bygga på plinten efter en vecka. Även om det tar 28 dygn cirka för en betongplint att nå full hållfasthet så tar det lång tid innan man har full last på plintarna.

Hur djupt ska man gjuta plintar?

Oavsett typ av jordmån ska plinten nå fast underlag. Består jorden av grus och sten räcker det med ett djup på 50–70 cm, ett mått de flesta färdiga plintar har. Är jorden mullrik och porös måste hålet vara djupare, varför det då kan bli aktuellt att gjuta egna plintar som kan måttanpassas.

Kan man bygga hus på plintar?

Plintgrund för tillbyggnader och uterum När man har ett hus med plintgrund som ska byggas till så byggs oftast även tillbyggnaden på plintar. Det är viktigt när man ska bygga till att få grunden så den står helt fritt. Dvs det befintliga huset och tillbyggnaden ska stå vart för sig.

Kan man gjuta direkt på berg?

Behöver du armera? Om du gjuter direkt på berg i dagen, måste du förstärka genom att borra ned armeringsjärn som du gjuter fast med EXM 702 Expanderbetong Fin. Rådgör med din byggmaterialhandlare eller någon annan som har erfarenhet av gjutning.

Är Plintgrund bra?

En plintgrund, kallas också för torpa-grund, kan vara ett bra val för fritidshuset. ... Plintgrunden ska inkludera bärlager och även ha ett lager som fungerar dränerande. Det är viktigt för att undvika att grunden sätter sig. Ventilationen under huset blir väldigt bra.

Varför plintar?

Plintgrunden stöttar upp ett bärande bjälklag av trä. Pålarna bär upp ett bärande bjälklag av betong. Till skillnad mot pålning är då att en plint som inte står på bra mark kan sätta sig, det gäller inte för en påle som står på berg.

Hur mycket last klarar en plint?

Bottenarean tillåter belastning upp till 400 kg vid normala markförhållanden och vid högre laster kan bottenarean enkelt utökas genom användning av en platta som klarar belastningen. Plinten är inte dimensionerad för att ta upp större horisontella laster som t. ex. vindlaster.

Hur mycket vikt på altanen?

1,2 ton mer m2 motsvarar ungefär det tryck som uppstår om man står på en trallbräda med 1 meter mellan reglarna, och en 28 mm brukar hålla bra för det. Med 60 cc så blir det inte särskilt mycket svikt om vikten är jämnt fördelad. Har du reglarna direkt på marken så spelar deras dimension inte så stor roll.

När kan man belasta betong?

Ofta kan man belasta ett betonggolv redan efter ett par dagar, jag skulle tro att din betongplatta uppnått ca 70% av normhållfastheten redan efter 2 dygn.

Hur djupt måste man gräva för frostfritt?

Hur djupt man måste gräva beror på var i Sverige tjälskyddet ska göras. Detta eftersom marken består av olika jordarter och det är olika kallt i landet. Gränsen för vad som är frostfritt djup varierar därför geografiskt och kan skilja mellan ca 1 m i södra Sverige och ca 2,5 m i norra Sverige.

Hur gjuta Plintjärn?

Gör så här för att gjuta en plint
 1. Gräv hål för plintarna. ...
 2. Ställ ett gjutrör i mitten av gropen. ...
 3. Om du använder stolpskor är det viktigt att framför allt ”sidorna” är lodräta. ...
 4. Om du använder plintjärn, skruva fast en regel med samma bredd som stolpen så att det blir rätt avstånd mellan järnen. ...
 5. Blanda till betongen.

Är plintgrund bra?

En plintgrund, kallas också för torpa-grund, kan vara ett bra val för fritidshuset. ... Plintgrunden ska inkludera bärlager och även ha ett lager som fungerar dränerande. Det är viktigt för att undvika att grunden sätter sig. Ventilationen under huset blir väldigt bra.

Hur länge ska betongen vara täckt?

När betongytan är hård ca 12-20 timmar efter gjutning, skall den hållas vattenmättad i ca 2 veckor. Detta kan ske med hjälp av vattenspridare eller genom tät täckning med plast.

Hur borra i berg?

Till sten och berg kan man använda sig av en hammarborr eller bergborrkrona. Äger man en bra borrhammare med SDS-plus fäste och inte ska borra större hål än 20 mm kan man testa med det, men ska man göra hål från 20 mm och uppåt i hård sten rekommenderar vi en tyngre borrhammare med SDS-max fäste och SDS-max borr.

Hur mycket kan en plint sticka upp?

För att förbereda för betongplinten, ska man börja att gräva ett hål för plinten. Under plinten ska där ligga 1 dm lager med makadam och plinten ska sticka upp ungefär 5 cm. Makadamen gör så att den inte kommer att tryckas upp när de är frost ute. Om jorden inte är fast tipsar jag att du använder en längre plint.

När använder man plintar?

När du ska bygga en altan är det viktigt att du har en bra grund. Ska du bygga en låg altan kan du montera den direkt på betongplattor, men om du ska bygga en hög altan behöver du bygga den på plintar.