:

Hur sätta P list?

Innehållsförteckning:

  1. Hur sätta P list?
  2. Hur sätter man p list?
  3. Hur justerar man en diplomat ytterdörr?
  4. Hur justera balkongdörr?

Hur sätta P list?

Har du valt en P-list (vid EDPM-gummi skall den klippas 10% för kort och sträckas ut vid montering) som skall fästas med klammer så fäst hela listen i var ända, därefter klamras hela listen med 8-10 cm mellanrum. Självhäftande list lossas skyddspappret och listen tryckes fast, utan att sträcka den.

Hur sätter man p list?

På utåtgående fönster ska du placera tätningslisten på karmen, så att slangdelen nästan blir synlig inifrån. På gångjärnssidan bör den placeras mot karmsidan för att undvika att listen slits sönder och för att få rätt tryck på den. På inåtgående fönster placeras listen på den inre bågens fals.

Hur justerar man en diplomat ytterdörr?

Kontrollera att springan mellan karm och dörrblad är jämn runt om. Springan ska vara 2-3 mm runt hela dörrbladet. För att uppnå detta kan dörrbladet höjdjusteras med hjälp av gångjärnen. Skruva av gångjärnslocket och justera med hjälp av insexnyckel.

Hur justera balkongdörr?

Så här monterar du din nya altandörr
  1. Karmen ska placeras på klossar av hårt och fuktbeständigt material. ...
  2. Kila fast karmen så att gångjärnssidan inte kan röra sig i höjdled.
  3. Justera karmen så att karmsidorna är lodräta, både mot vägg- och rumssidan.
  4. Skruva ut de förmonterade karmhylsorna mot vägg.