:

Kan Mekonomen släcka 2or?

Innehållsförteckning:

 1. Kan Mekonomen släcka 2or?
 2. Kan verkstad släcka tvåor?
 3. Vad kostar det att släcka 2 or?
 4. Vad är en ackrediterad verkstad?
 5. Vilka får släcka tvåor?
 6. Vilka verkstäder kan släcka tvåor?
 7. Kan man göra ombesiktning på annan station?
 8. Vem släcker tvåor?
 9. Vad kostar Ombesiktning personbil?
 10. Vem utför oftast ackreditering av fordonsverkstäder i Sverige?
 11. Vem utför oftast denna ackreditering av fordonsverkstäder?
 12. Hur vet man om en bilverkstad är auktoriserad?
 13. Får man köra en bil med tvåor?
 14. Får man köra bilen efter besiktning?
 15. Kan man göra efterkontroll på annan station?
 16. Hur många gånger får man göra efterkontroll?
 17. Kan man få ut besiktningsprotokoll?

Kan Mekonomen släcka 2or?

Om du får nedslag på bilbesiktningen så behöver du inte boka en ny tid och åka tillbaka dit för att få dina brister godkända. Flera av Mekonomens verkstäder är ackrediterade och kan åtgärda dessa fel och samtidigt rapportera in dem direkt till Transportstyrelsen.

Kan verkstad släcka tvåor?

I dag finns ungefär 1 000 verkstäder som är ackrediterade av myndigheten Swedac för att släcka tvåor. ... För att en verkstad ska kunna släcka tvåor måste reparationsarbetet vara utfört på samma verkstad. En kontrollant vid verkstaden kontrollerar arbetet och meddelar sedan Transportstyrelsen att bristerna åtgärdats.

Vad kostar det att släcka 2 or?

Volvo i Hudiksvall tar 200:- för att släcka 2-an, dvs samma som ombesiktningen kostar.

Vad är en ackrediterad verkstad?

En ackrediterad verkstad kan efter reparation och kontroll av samtliga brister som noterats vid besiktningstillfället intyga direkt till vägtrafikregistret att bristerna är åtgärdade.

Vilka får släcka tvåor?

Du kan göra en efterkontroll/ombesiktning hos valfritt besiktningsföretag eller låta en ackrediterad verkstad reparera felet och intyga åtgärden (ibland kallat ”släcka en 2:a”). ... Vid detta körförbud får du köra kortast lämpliga väg till verkstad för reparation eller till besiktningsföretag för besiktning.

Vilka verkstäder kan släcka tvåor?

Vilka verkstäder kan släcka tvåor? För att en verkstad ska kunna släcka tvåor måste reparationsarbetet vara utfört på den verkstaden. När felet är åtgärdat kontrolleras bilen antingen av en kontrollant på verkstaden eller genom våra samarbeten med externa besiktningsorgan.

Kan man göra ombesiktning på annan station?

Måste efterkontrollen utföras på samma station som den periodiska besiktningen är gjord hos? Nej. Den periodiska besiktningens efterkontroll kan också utföras på en annan station än var den ursprungliga besiktningen är gjord.

Vem släcker tvåor?

Du kan göra en efterkontroll/ombesiktning hos valfritt besiktningsföretag eller låta en ackrediterad verkstad reparera felet och intyga åtgärden (ibland kallat ”släcka en 2:a”).

Vad kostar Ombesiktning personbil?

Priser
Fordon, personbilTjänstPris inkl. moms
Personbil (max totalvikt 3 500 kg)Efterkontroll (ombesiktning)319 kr
Personbil (över 3 500 kg)Kontrollbesiktning899 kr
Personbil (över 3 500 kg)Efterkontroll (ombesiktning)624 kr

Vem utför oftast ackreditering av fordonsverkstäder i Sverige?

Ett av Sveriges ledande certifieringsorgan, Qvalify AB, är nu redo att utföra revision och godkännande (Årlig kontroll) av fordonsverkstäder enligt den nya kvalitetsstandarden Godkänd Bilverkstad.

Vem utför oftast denna ackreditering av fordonsverkstäder?

Ackreditering av din verkstad Att vara en ackrediterad verkstad innebär ni är godkända av SWEDAC och får göra de kontrollarbeten för fordon som ackrediteringen omfattar.

Hur vet man om en bilverkstad är auktoriserad?

Alla verkstäder som kan stämpla serviceboken är auktoriserade numera, tack vare regler inom eu.

Får man köra en bil med tvåor?

Underkänd - utan krav på ombesiktning Har fordonet fått anmärkningar som inte kräver ombesiktning (så kallade villkorstvåor) måste du åtgärda felen snarast. Du får inte köra fordonet mer än nödvändigt innan felen åtgärdats. Om felet kvarstår vid en eventuell poliskontroll föreläggs fordonet om ny besiktning.

Får man köra bilen efter besiktning?

Underkänd - utan krav på ombesiktning Du får inte köra fordonet mer än nödvändigt innan felen åtgärdats. Om felet kvarstår vid en eventuell poliskontroll föreläggs fordonet om ny besiktning.

Kan man göra efterkontroll på annan station?

Måste efterkontrollen utföras på samma station som den periodiska besiktningen är gjord hos? Nej. Den periodiska besiktningens efterkontroll kan också utföras på en annan station än var den ursprungliga besiktningen är gjord.

Hur många gånger får man göra efterkontroll?

Har du inte gjort en efterkontroll inom 30 dagar får fordonet körförbud. Har du gjort tre underkända efterkontroller i rad måste du återkomma för en efterkontroll inom en vecka, annars inträder körförbud automatiskt.

Kan man få ut besiktningsprotokoll?

Transportstyrelsen skickar inte ut besiktningsprotokoll. Om du vill ha en kopia på ett protokoll, ska du vända dig till det företag som har genomfört besiktningen.