:

Hur ofta ska en obromsad släpvagn Besiktas?

Innehållsförteckning:

 1. Hur ofta ska en obromsad släpvagn Besiktas?
 2. Får man besikta båttrailer med båten på?
 3. Måste Obromsat släp Besiktas?
 4. Hur ofta ska en tung släpvagn besiktigas?
 5. Vad händer om man inte Besiktar släpvagn?
 6. Hur går besiktning av släp till?
 7. Vad kontrolleras vid bilbesiktning?
 8. Vilka släp måste besiktas?
 9. Måste man besikta släp?
 10. Vad behövs inför besiktning?
 11. Måste fläkten fungera vid besiktning?
 12. Måste man ha positionsljus på släpvagn?
 13. Måste spolarvätskan fungera vid besiktning?
 14. Måste vindrutetorkaren bak fungera vid besiktning?
 15. Måste varningsblinkers fungera på besiktningen?
 16. Vilka släp ska ha Sidomarkeringsljus?
 17. Måste Positionsljusen fungera vid besiktning?

Hur ofta ska en obromsad släpvagn Besiktas?

första gången senast 48 månader efter den månad då fordonet första gången togs i trafik. därefter senast 24 månader efter den månad då föregående fullständiga kontrollbesiktning utfördes.

Får man besikta båttrailer med båten på?

Man kan ha båten på trailern om den står stadigt frånkopplad. Aldrig haft problem i Uppsala med en Crescent 498. Alltid besiktigat med båten på! Bara o besiktiga !

Måste Obromsat släp Besiktas?

Besiktning av obromsad släpkärra. Den obromsade släpkärran ska som alla andra släpvagnar besiktigas regelbundet. Besiktningsperioden beror på ifall den obromsade släpvagnen är en lätt släpkärra eller en tung släpvagn.

Hur ofta ska en tung släpvagn besiktigas?

Släpvagnar eller släp ska besiktas första gången senast fyra år efter det att släpet tagits i trafik. Nästa besiktning ska ske senast två år därefter. Tänk på att släp vara olastade vid besiktningen på vissa av våra stationer, mer information finns på stationssidorna.

Vad händer om man inte Besiktar släpvagn?

Om du inte besiktar fordonet i tid, får du automatiskt körförbud (så kallat inträtt körförbud). Fordonet får då bara köras kortast lämpliga väg till en verkstad för reparation och till besiktningsföretag för kontrollbesiktning, under förutsättning att fordonet är påställt. ... Fordonet måste då bärgas från platsen.

Hur går besiktning av släp till?

Vi kontrollerar att hjulen sitter fast och är monterade på rätt sätt. Däcken ska ha rätt mönsterdjup och vara utan skador. Vi undersöker även släpvagnens fjädring, och spinner upp hjulen för att kontrollera eventuellt missljud i hjullager.

Vad kontrolleras vid bilbesiktning?

Vi kontrollerar reflexer, backspeglar och de lampor som är viktiga för trafiksäkerheten som till exempel strålkastare, blinkers och bromsljus. Dessutom undersöker vi motorutrymmet och kontrollerar att det inte läcker bränsle. Det måste även finnas en varningstriangel i fordonet så ta gärna fram den innan besiktningen.

Vilka släp måste besiktas?

När ska du besikta ditt släp?
 • Lätt släp (totalvikt 3 500 kg) Ett lätt släp besiktas första gången senast 48 månader efter att det togs i bruk och därefter senast 24 månader efter att den föregående besiktning utfördes.
 • Tungt släp (över 3 500 kg)
 • Körförbud.

Måste man besikta släp?

Alla släp ska enligt lag kontrollbesiktas regelbundet – för både trafiksäkerhetens och miljöns skull. ... Observera att släp ska vara i stort sett olastade vid besiktning.

Vad behövs inför besiktning?

Några bra punkter att titta över är:
 • Att vindrutetorkare och -spolare fungerar.
 • Att blinkers och belysning fungerar (glöm inte lampan vid registreringsskylten)
 • Att tutan fungerar.
 • Att samtliga säkerhetsbälten fungerar (sätt gärna fast bältena i baksätet)
 • Att det finns en varningstriangel i bilen.

Måste fläkten fungera vid besiktning?

Nej, har inget med trafiksäkerheten att göra. Man kan inte bromsa sig ur en uppförsbacke.

Måste man ha positionsljus på släpvagn?

För bilar som är tagna i bruk från och med 1 januari 2015 är det krav på att det finns ett fungerande backljus. På lätt bil och lätt släpvagn från årsmodell 1984 och framåt kontrolleras att backljuset inte lyser då friläge eller växel framåt är ilagd. Om så är fallet blir det fordonet underkänt.

Måste spolarvätskan fungera vid besiktning?

Ja, de måste fungera...

Måste vindrutetorkaren bak fungera vid besiktning?

Torkare på bakruta och lyktor fungerar inte? Leder vanligtvis inte till efterkontroll, då det inte ingår i vår kontroll. Är fordonet dock utrustat med xenon- eller ledstrålkastare, så måste strålkastarrengöringen fungera.

Måste varningsblinkers fungera på besiktningen?

OM bilen är utrustad med varningsblinkers, dvs om det finns en "knapp" för aktivering av varningsblinkers, skall denna aktivering också fungera. OM ett fordon är utrustat med färdbelysning SKALL denna fungera.

Vilka släp ska ha Sidomarkeringsljus?

En vit positionslykta fram, om efterfordonet skjuter ut mer än 200 millimeter in mot vägens mitt från dragfordonet. Två röda reflexanordningar bak. Orangegula sidomarkeringsreflexer för sken åt sidan. Två vita positionslyktor fram, om efterfordonet skjuter ut mer än 200 millimeter i sidled från dragfordonet.

Måste Positionsljusen fungera vid besiktning?

Positionsljus. Över tio procent av bilar som besiktigas får en anmärkning på positionsljus. ... – Det kan förvisso vara lite krångligt på vissa bilar, och en del är mer kluriga än andra. Men oftast behöver man inte vara någon expert för att kunna göra ett byte av sina positionsljus, säger han.