:

Vad är Frisktandvårdsavtal?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är Frisktandvårdsavtal?
  2. Vad innebär Abonnemangstandvård?
  3. Vad betalar ni i Tandförsäkring?
  4. Vad ingår i en Tandförsäkring?
  5. Vad kostar Tandhygienist Folktandvården?

Vad är Frisktandvårdsavtal?

Frisktandvård är regelbunden tandvård till fast pris. Avtalet omfattar både egenvård, förebyggande vård och behandling. Du betalar per månad och vet kostnaden i förväg.

Vad innebär Abonnemangstandvård?

Abonnemangstandvård innebär att patienten tecknar ett avtal med sin vårdgivare om tandvård till ett fast pris under tre år.

Vad betalar ni i Tandförsäkring?

Vid 3 000 kronor går dock högkostnadsskyddet in, och det ger dig rätt till ersättning för en del av tandvårdskostnaderna. Mellan 3000 kronor och 15 000 kronor får du tillbaka hälften av kostnaderna från Försäkringskassan. Och från 15 000 kronor är ersättningen 85 procent.

Vad ingår i en Tandförsäkring?

Vad ingår i Frisktandvård? Regelbundna undersökningar och förebyggande tandvård. Ett eget friskvårdprogram med råd om hur du kan förbättra din munhälsa. Full koll på dina tandvårdskostnader och slipper oförutsedda utgifter.

Vad kostar Tandhygienist Folktandvården?

Undersökning. En undersökning innebär bland annat att tandläkaren eller tandhygienisten kontrollerar om du har hål i tänderna, risk för tandlossning eller andra tecken på sjukdom eller problem i munnen. Undersökningen kostar vanligen mellan 885kr och 1 475 kr beroende på hur omfattande undersökning som krävs.