:

Vill hyra ut min lägenhet till företag?

Innehållsförteckning:

 1. Vill hyra ut min lägenhet till företag?
 2. Kan företag hyra av privatperson?
 3. När skickar man in förfrågan om att hyra ut i andra hand?
 4. Hur mycket skatt betalar man på hyresintäkter?
 5. Hur mycket får man tjäna på uthyrning utan skatt?
 6. Vad ska jag tänka på när jag hyr i andra hand?
 7. Vad får man ta i hyra andra hand?
 8. Hur kan man få en lägenhet?
 9. Hur många lägenheter får man hyra ut?
 10. Hur beskattas Hyresinkomst?

Vill hyra ut min lägenhet till företag?

Att hyra ut en bostad till ett företag fungerar på samma sätt som att hyra ut till en privatperson. Du behöver, likt andrahandsuthyrning till privatperson, godkännande från din bostadsrättsförening eller hyresvärd för att få hyra ut din bostad till ett företag.

Kan företag hyra av privatperson?

Om du som delägare i ett aktiebolag eller medlem i en ekonomisk förening (fåmansföretag) hyr ut en lokal i din privatbostad till företaget, får företaget avdrag för den del av hyran som är marknadsmässig. Om du arbetar i företaget räknas eventuell överhyra (hyra över marknadsmässig hyra) som lön.

När skickar man in förfrågan om att hyra ut i andra hand?

Du behöver alltid tillstånd från hyresvärden, eller från hyres- nämnden, för att få hyra ut din hyresrätt i andra hand. Om du inte fått tillstånd av hyresvärden eller hyresnämnden och ändå hyr ut din hyresrätt i andra hand riskerar du att bli av med hyreskontraktet och tvingas flytta från lägenheten.

Hur mycket skatt betalar man på hyresintäkter?

Du kan behöva betala skatt om du hyr ut din privatbostad för mer än 40 000 kronor på ett år. Skatten är 30 procent av överskottet. Det är olika regler för småhus, bostadsrätt och hyresrätt. Om din uthyrning liknar hotellverksamhet kan du behöva betala moms.

Hur mycket får man tjäna på uthyrning utan skatt?

När du räknar ut om du ska betala skattuthyrningen får du göra ett så kallat schablonavdrag på 40 000 kronor från hyresintäkten, alltså vad din hyresgäst betalar för att hyra din bostad. Det innebär att du bara behöver betala skatt på hyresintäkter som är högre än 40 000 kronor.

Vad ska jag tänka på när jag hyr i andra hand?

Du behöver skriftligt tillstånd från din hyresvärd eller hyresnämnden för att hyra ut i andra hand. Skriv ett andrahandskontrakt. Om du tänker hyra ut längre än två är bör du göra en skriftlig överenskommelse med andrahandshyresgästen om att hen avstår från besittningsskyddet. Notera skador och brister i lägenheten.

Vad får man ta i hyra andra hand?

Om du hyr en hyresrätt som du vill hyra ut i andra hand får du endast ta ut samma hyra som du betalar. Du kan lägga på lite på hyran om det är så att hyresrätten är möblerad eller om det finns andra förmåner.

Hur kan man få en lägenhet?

Här är några ställen där du kan hitta lägenheter eller hus att hyra:
 1. Kommunens webbsida. ...
 2. Kommunala bostadsförmedlingar. ...
 3. Privata bostadsförmedlingar. ...
 4. Privata hyresvärdar. ...
 5. Vänner och kollegor. ...
 6. Lokaltidningen och lappar.

Hur många lägenheter får man hyra ut?

Om du hyr ut två lägenheter gäller lagen om uthyrning av egen bostad bara för den första uthyrningen. Du som hyr ut fler än två lägenheter anses bedriva näringsverksamhet och då gäller inte lagen om uthyrning av egen bostad för någon av lägenheterna.

Hur beskattas Hyresinkomst?

Vid uthyrning av en privatbostadsfastighet beskattas inkomsten i inkomstslaget kapital. För att beräkna den skattepliktiga inkomsten får man från hyresinkomsten vanligen göra avdrag med 40 000 kr samt 20 procent av hyresinkomsten.