:

Vad gäller vid tjänstledighet IF Metall?

Innehållsförteckning:

 1. Vad gäller vid tjänstledighet IF Metall?
 2. Hur länge får man vara tjänstledig IF Metall?
 3. Hur fungerar arbetstidsförkortning IF Metall?
 4. Är nationaldagen Storhelg IF Metall?
 5. Vad gäller vid tjänstledighet kommunal?
 6. Hur mycket övertid får man jobba per år IF Metall?
 7. Hur länge får man vara tjänstledig pga studier?
 8. Hur länge får man vara tjänstledig Handels?
 9. Vad räknas som Storhelg IF Metall?
 10. Vad räknas som nära anhörig metall?
 11. Är man ledig på midsommarafton IF Metall?
 12. Vad gäller vid tjänstledighet Lärarförbundet?
 13. Vad räknas som nära anhörig kommunal?
 14. Hur mycket kan man jobba övertid?
 15. Hur mycket ATF får man metall?
 16. Hur länge har jag rätt att vara tjänstledig?
 17. Får man vara tjänstledig för studier?
 18. Hur länge kan man vara tjänstledighet?
 19. Hur länge får man ta tjänstledigt för studier?
 20. Får man ob på midsommardagen?

Vad gäller vid tjänstledighet IF Metall?

Det finns ett antal arbetsmarknadslagar. Förtroendemannalagen, FML – Lagen ger de fackligt förtroendevalda rätt att på betald arbetstid arbeta med frågor som har att göra med förhållandena på den egna arbetsplatsen. ... Lagen ger också rätt till ledighet utan betalning även för annan facklig verksamhet.

Hur länge får man vara tjänstledig IF Metall?

Enligt studieledighetslagen har arbetstagare som varit anställd i 6 månader eller 12 månader under de senaste 2 åren vid ledighetens början rätt till ledighet för studier. Sök ledigt senast 6 månader innan kursens start vid längre tids studier.

Hur fungerar arbetstidsförkortning IF Metall?

Det innebär att den ordinarie arbetstiden i motsvarande omfattning minskas för den vecka där helgdagen infaller. Exempelvis innebär en permittering om 60 procent vid dagtidsarbete 40 timmar per vecka att den arbetstid som ska fullgöras är (40 timmar x 40 procent) 16 timmar.

Är nationaldagen Storhelg IF Metall?

År 2005 gjorde riksdagen gjorde 6 juni till helgdag (röd dag). Samtidigt togs annandag pingst, som alltid låg på en måndag, bort som helgdag. För att kompensera för den ökade arbetstiden förhandlade facket med arbetsgivarna fram lösningar i kollektivavtalen. Vad som gäller för dig beror på vilket kollektivavtal du har.

Vad gäller vid tjänstledighet kommunal?

I normalfallet är det din arbetsgivare som avgör om du kan få vara tjänstledig eller inte. De flesta arbetsgivare brukar ändå ge tjänstledigt, oftast upp till sex månader. Om du vill söka tjänstledigt så måste du ta upp frågan med din chef för att komma överens om en tjänstledighet.

Hur mycket övertid får man jobba per år IF Metall?

5:2 Begränsning av övertid Övertid får tas ut med högst 50 timmar under en kalendermånad och med sammanlagt högst 150 timmar under ett kalenderår. De lokala parterna kan komma överens om ytterligare övertid.

Hur länge får man vara tjänstledig pga studier?

Ledighet för studier Du ska ha varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren. ... Arbetsgivaren får inte neka dig att vara ledig för studier. Men arbetsgivaren har enligt lagen rätt att skjuta upp din ledighet för studier i max sex månader.

Hur länge får man vara tjänstledig Handels?

Enligt studieledighetslagen har du rätt till tjänstledighet för studier om du varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste sex månaderna, eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren.

Vad räknas som Storhelg IF Metall?

I den mån ordinarie arbetstid för dagtid, tvåskift eller intermittent treskift dagen före julafton är utlagd under tid som definieras som storhelg (enligt § 4 mom 4:2, Kontinuerlig drift) och arbetsbefrielse sker eller s.k. trivselaktiviteter anordnas betalas inget tillägg enligt punkten C.

Vad räknas som nära anhörig metall?

Som nära anhörig räknas make/maka, barn, syskon, föräldrar, svärföräldrar, mor- och farföräldrar, sammanboende under äktenskapsliknande förhållanden och partner i registrerat partnerskap. förstagångsbesök hos läkare och tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall.

Är man ledig på midsommarafton IF Metall?

IMG ”Påsk-, pingst-, midsommar-, jul- och nyårsafton, första maj, nationaldagen och samtliga övriga helgdagar är fridagar från kl. 22.00 dagen innan.” SINF Om nationaldagen infaller på en lördag eller söndag bör följande bör följande måndag vara betald ledig dag.

Vad gäller vid tjänstledighet Lärarförbundet?

Om du vill vara ledig av något annat skäl än vad som regleras i lag eller avtal får du begära tjänstledighet hos arbetsgivaren. Om det kan ske utan olägenhet, brukar de flesta arbetsgivare bevilja tjänstledighet upp till ett halvår, ibland ett helt år. Skulle arbetsgivaren avslå din begäran så får du inte tjänstledigt.

Vad räknas som nära anhörig kommunal?

Som närstående räknas anhöriga, men även grannar och vänner. Vård kan innebära att man är med och stöttar den sjuke på sjukhuset, följer med på läkarbesök eller uträttar ärenden. Man kan få ersättningen för del av dag eller för en hel dag.

Hur mycket kan man jobba övertid?

När det finns särskilt behov av ökad arbetstid, får övertid tas ut med högst 48 timmar per arbetstagare under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad, dock med högst 200 timmar under ett kalenderår (allmän övertid).

Hur mycket ATF får man metall?

Historik: De arbetstidsmått som beräkningsmodellen bygger på är från avtalet som träffades 1975 mellan Metall och Stål- och Metallförbundet. Nattimmar ger 15 procents arbetstidsförkortning, vilket motsvarar 9 minuters arbetstidsförkortning per arbetad nattimme.

Hur länge har jag rätt att vara tjänstledig?

I normalfallet är det din arbetsgivare som avgör om du kan få vara tjänstledig eller inte. De flesta arbetsgivare brukar ändå ge tjänstledigt, oftast upp till sex månader. Om du vill söka tjänstledigt så måste du ta upp frågan med din chef för att komma överens om en tjänstledighet.

Får man vara tjänstledig för studier?

När har jag rätt att vara studieledig? Enligt studieledighetslagen har du rätt att vara tjänstledig för studier om du uppfyller något av följande krav: Du har varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna. Du har varit anställd hos arbetsgivaren minst 12 månader under de senaste två åren.

Hur länge kan man vara tjänstledighet?

I normalfallet är det din arbetsgivare som avgör om du kan få vara tjänstledig eller inte. De flesta arbetsgivare brukar ändå ge tjänstledigt, oftast upp till sex månader. Om du vill söka tjänstledigt så måste du ta upp frågan med din chef för att komma överens om en tjänstledighet.

Hur länge får man ta tjänstledigt för studier?

Arbetsgivaren får inte neka dig att vara ledig för studier. Men arbetsgivaren har enligt lagen rätt att skjuta upp din ledighet för studier i max sex månader. Det är bra att ge arbetsgivaren god tid att förbereda din ledighet.

Får man ob på midsommardagen?

Midsommardagen Lördag 20/6 Kl. 00 - 24 OB-tillägg, 114,60 kr/timme Från kl. 18.00 dagen före pingstafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton till kl. 07.00 vardag (lördag som infaller vid Jul- och Nyårshelgen bryter inte helgersättningen) närmast efter helgdagsafton.