:

Vad gör en jourläkare?

Innehållsförteckning:

 1. Vad gör en jourläkare?
 2. Vad gör en närakut?
 3. Vad betyder närakut?
 4. Vilka närakuter har röntgen?
 5. Vad gör man när man är läkare?
 6. Vad är jour läkare?
 7. Vad är skillnaden mellan närakut och akut?
 8. Vad räknas som akutsjukvård?
 9. Vad är Akutvårdsavdelning?
 10. När akuten?
 11. Hur är det att jobba som läkare?
 12. Vad innebär läkare?
 13. Vilka arbetstider har en läkare?
 14. Vad betyder Jourpass?
 15. Kan man åka direkt till akuten?
 16. Vilka verksamhetsområden finns inom akutsjukvården?
 17. Är akutsjukvård svårt?
 18. Vad betyder jourmottagning?
 19. Vad betyder Lättakut?
 20. Vilket sjukhus ska jag åka till?

Vad gör en jourläkare?

En jourläkare är antingen en specialist i allmänmedicin eller akutsjukvård. Hen kan göra medicinska bedömningar och ge viss behandling hemma. Jourläkaren kan hjälpa till med ungefär samma sjukdomar och skador som du kan få hjälp med på en vårdcentral eller en närakut.

Vad gör en närakut?

På länets närakuter kan vuxna och barn i alla åldrar få hjälp med akuta sjukdomar och olycksfall som inte är livshotande. Till exempel misstänkta frakturer, hjärnskakning, större sårskador, misstänkt propp i ben och akuta allergiska problem.

Vad betyder närakut?

Närakuten är till för dig som behöver mer akut vård än din vårdcentral kan erbjuda. Till exempel misstänkta frakturer, hjärnskakning, större sårskador, misstänkt propp i ben och akuta allergiska problem.

Vilka närakuter har röntgen?

Följande närakuter har tillgång till röntgen och laboratorium för provtagning:
 • Närakut Danderyd.
 • Närakut Handen.
 • Närakut Haga.
 • Närakut Hötorget.
 • Närakut Järva.
 • Närakut Nacka.
 • Närakut Norrtälje.
 • Närakut Sollentuna.

Vad gör man när man är läkare?

Kort om läkares arbetsmarknad och utbildning Arbetar du kliniskt som läkare består din vardag till stor del av patientmöten då du genomför undersökningar, ställer diagnos och påbörjar eventuell behandling. Du upplyser även patienten och dennes anhöriga om eventuella biverkningar av olika behandlingar och mediciner.

Vad är jour läkare?

Jour och beredskap innebär en organisation av läkare på arbetsplatsen (jour) och läkare i hemmet eller på annat ställe utom arbetsplatsen som vid behov kan inställa sig för arbete (beredskap). Under jour och beredskapstjänstgöring har läkaren ett mer omfattande uppdrag och större ansvar än under dagtid vardagar.

Vad är skillnaden mellan närakut och akut?

Närakuten är en akutmottagning, fast utan akutmottagningens alla resurser, konstaterar Katrin Hruska. Akutmottagningen har exempelvis upparbetade spår för vissa patientgrupper, som dem med svullna ben, och ett visst antal tider till fyslab för vidare remittering.

Vad räknas som akutsjukvård?

Akutsjukvård och internmedicin är ett verksamhetsområde under snabb utveckling och förändring. Det omfattar prioritering, diagnostik och behandling av patienter med akuta sjukdomstillstånd. Akutmottagningen tar emot patienter med akuta sjukdomar och skador.

Vad är Akutvårdsavdelning?

En akutvårdsavdelning (AVA) är ibland ett och samma med akutmottagningen, men kan även vara en separat avdelning för patienter med planerad vårdtid på max ca 24 timmar. De flesta patienter åker hem efter denna vårdtid och resterande överflyttas till en specialistvårdsavdelning.

När akuten?

Sjukhusens akutmottagningar tar emot allvarliga akuta tillstånd, till exempel svår akut huvudvärk, bröstsmärtor, andningsbesvär, skallskador, medvetslöshet, benbrott, djupa sårskador och större blödningar. Alla patienter som kommer in till akutmottagningen prioriteras efter hur svårt sjuka de är.

Hur är det att jobba som läkare?

Läkare får arbeta med både människor och vetenskap – och verkligen göra skillnad. Läkare botar, lindrar, tröstar och tar ansvar för en trygg vård. Det är ett yrke som är utmanande, och ska vara utmanande, men när trycket på vårdens personal blir för hårt ökar risken för misstag och patientsäkerheten äventyras.

Vad innebär läkare?

En läkare (ofta titulerad doktor i vardagligt tal) är någon som praktiserar medicin, vilket innebär att undersöka, behandla och stödja sin patient i dennes hälsa och mående.

Vilka arbetstider har en läkare?

Enligt Arbetstidslagen får den ordinarie arbetstiden högst uppgå till 40 timmar i veckan. I kollektivavtalet mellan Sveriges läkarförbund och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) får den ordinarie arbetstiden för läkare förläggas mellan 07.00 och 21.00 helgfri måndag till och med fredag.

Vad betyder Jourpass?

Det betyder att du jobbar under kväll/natt. För läkarna räknas det oftast som jour om du jobbar mellan kl. 21-07. ... Som läkare finns det olika typer av jourpass.

Kan man åka direkt till akuten?

Du ska söka vård på en akutmottagning om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom. Akutmottagningen finns på ett sjukhus och den är alltid öppen, dygnet runt.

Vilka verksamhetsområden finns inom akutsjukvården?

Verksamheter
 • Akutsjukvård.
 • Anestesi- och intensivvård.
 • Geriatrik.
 • Hjärt och fysiologi.
 • Internmedicin och infektion.
 • Kirurgi och urologi.
 • Kvinnosjukvård och förlossning.
 • Medicinsk specialistvård.

Är akutsjukvård svårt?

Det kan kan vara svårt ekonomiskt att argumentera för att en akutmottagning som tidigare bemannats av AT-läkare nu ska befolkas av specialister. Men det blir inte dyrare med tanke på hur många utredningar som görs i onödan med dagens system, samtidigt som man bygger upp en kö.

Vad betyder jourmottagning?

jourmottagningen kan du få hjälp om du blir sjuk eller skadad när vårdcentralen är stängd. Tiderna hos oss är reserverade för medicinska tillstånd som inte kan vänta till nästa vardag, när din vårdcentral är öppen. Vid allvarligt akut tillstånd, ring 112 eller besök en akutmottagning.

Vad betyder Lättakut?

lättakuten kan du få behandling för enklare sjukdomar och besvär som du har haft i högst 14 dagar. Du behöver inte ha en bokad tid för ett besök. Besöket inleds med att du får svara på frågor om dina besvär och symtom via en datorskärm på hälsocentralen.

Vilket sjukhus ska jag åka till?

Du kan alltid ringa 1177 Du kan ringa telefonnummer 1177 för att få sjukvårdsrådgivning, om du är osäker på när du ska söka vård. Då hjälper en sjuksköterska till med att bedöma dina besvär. Du kan också få råd om vad du kan göra själv och råd om var du kan söka hjälp. Du kan ringa telefonnummer 1177 dygnet runt.