:

Hur ger man metacam till katt?

Innehållsförteckning:

 1. Hur ger man metacam till katt?
 2. Hur ger man metacam till häst?
 3. Hur får man katten att äta sin medicin?
 4. Kan man ge Metacam för häst till katt?
 5. Hur snabbt verkar Metacam på häst?
 6. Hur lång tid tar det innan Metacam börjar verka?
 7. Kan man ge Metacam till kanin?
 8. Kan man ge metacam till får?
 9. Hur länge räcker metacam?
 10. Hur får man katten att äta avmaskningsmedel?
 11. Hur avmaskar man en katt?
 12. Kan man ge Metacam till får?
 13. Hur länge stannar Metacam i kroppen?
 14. Hur lång tid tar det för fenylbutazon att verka?
 15. Hur mycket metacam till kanin?
 16. Hur länge kan en hund äta Metacam?
 17. Varför ger man Metacam?

Hur ger man metacam till katt?

Dosering
 1. Enstaka subkutan injektion i en dos på 0,2 mg meloxikam/kg kroppsvikt (d.v.s. 0,1 ml/kg kroppsvikt) före operation, t. ...
 2. Efter inledande behandling fortsättes behandlingen 24 timmar senare med Metacam 0,5 mg/ml oral suspension för katter i en dos på 0,05 mg meloxikam/kg kroppsvikt i uppp till 5 dagar.

Hur ger man metacam till häst?

Administreras antingen blandat med foder eller direkt i munnen med doseringen 0,6 mg/kg kroppsvikt, en gång dagligen i upp till 14 dagar. Om läkemedlet blandas i fodret skall den ges i en liten fodergiva strax före utfodringen. Suspensionen ges med den Metacam doseringsspruta som finns bilagd i förpackningen.

Hur får man katten att äta sin medicin?

Hur ges tabletter?
 1. Fatta tag runt nosen med tumme och pekfinger bakom hörntänderna. Böj kattens huvud svagt bakåt.
 2. Håll tabletten mellan tumme och pekfinger i den andra handen. ...
 3. Stäng munnen och håll huvudet svagt bakåt samtidigt som strupen masseras tills tabletten sväljs.

Kan man ge Metacam för häst till katt?

Vad är Metacam och vad används det för? Metacam är ett antiinflammatoriskt läkemedel som ges till nötkreatur, svin, hästar, hundar, katter och marsvin.

Hur snabbt verkar Metacam på häst?

Metacam minskade hältan hos hästar dag 14 och vid den slutliga uppföljande undersökningen 2–4 dagar senare än i gruppen som behandlades med vedaprofen.

Hur lång tid tar det innan Metacam börjar verka?

För uppstartsbehandling den första dagen skall dubbel underhållsdos ges. Alternativt kan behandlingen starta med Metacam 5 mg/ml injektionsvätska, lösning. Effekt ses normalt inom 3 - 4 dagar. Om tillståndet inte förbättras skall behandlingen avbrytas efter 10 dagar.

Kan man ge Metacam till kanin?

Veterinär hos FirstVet svarar: Kaniner tål generellt typen av smärtstillande och antiinflammatorisk medicin, (NSAID) som Metacam tillhör, väldigt mycket bättre än t. ex. hundar och katter.

Kan man ge metacam till får?

Metacam är ett antiinflammatoriskt läkemedel som ges till nötkreatur, svin, hästar, hundar, katter och marsvin. Till nötkreatur ges Metacam tillsammans med antibiotika för att minska kliniska symtom såsom feber och inflammation vid akut (kortvarig) luftvägsinfektion (infektion i lungor och luftvägar).

Hur länge räcker metacam?

Hur länge räcker en flaska?
Hästens viktEn 100 ml flaska räcker i:En 250 ml flaska räcker i:
400 kg6 dagar
450 kg5 dagar14 dagar
500 kg5 dagar12 dagar
550 kg4 dagar11 dagar

Hur får man katten att äta avmaskningsmedel?

Hur ges tabletter?
 • Fatta tag runt nosen med tumme och pekfinger bakom hörntänderna. Böj kattens huvud svagt bakåt.
 • Håll tabletten mellan tumme och pekfinger i den andra handen. ...
 • Stäng munnen och håll huvudet svagt bakåt samtidigt som strupen masseras tills tabletten sväljs.

Hur avmaskar man en katt?

Försök att enbart avmaska mot den sortens mask som katten har för att minska risken för resistens hos parasiterna. På apoteket kan man köpa ett kit avsett för att ta avföringsprov på katten. Provet postas sedan till ett laboratorium som analyserar provet för att upptäcka ägg från spolmask och hakmask, dock ej bandmask.

Kan man ge Metacam till får?

Metacam är ett antiinflammatoriskt läkemedel som ges till nötkreatur, svin, hästar, hundar, katter och marsvin. Till nötkreatur ges Metacam tillsammans med antibiotika för att minska kliniska symtom såsom feber och inflammation vid akut (kortvarig) luftvägsinfektion (infektion i lungor och luftvägar).

Hur länge stannar Metacam i kroppen?

Elimination: Meloxikam elimineras med en halveringstid på 24 timmar. Ungefär 75 % av den administrerade dosen elimineras via faeces och resterande via urin.

Hur lång tid tar det för fenylbutazon att verka?

Tidpunkten för foderintag gör att variationer kan förekomma. Maximal plasmakoncentration uppnås efter oral administration inom 6 timmar. Plasmaproteinbindningen är mer än 96%. Fenylbutazon blir nästan fullständigt metaboliserat hos häst.

Hur mycket metacam till kanin?

Det är inte godkänt för användning på kanin men används off-label till kanin (Flecknell, 2001). Det är oklart varifrån doserna kommer och hur de tagits fram men rekommenderad oral dos är 1,5 mg/kg kroppsvikt.

Hur länge kan en hund äta Metacam?

För uppstartsbehandling den första dagen skall dubbel underhållsdos ges. Alternativt kan behandlingen starta med Metacam 5 mg/ml injektionsvätska, lösning. Effekt ses normalt inom 3 - 4 dagar. Om tillståndet inte förbättras skall behandlingen avbrytas efter 10 dagar.

Varför ger man Metacam?

Till hundar ges Metacam för att minska smärta och inflammation efter ortopediska operationer (t. ex. operation av frakturer) och mjukdelsoperationer. Det ges dessutom för att lindra inflammation och smärta vid både akuta och kroniska sjukdomar i muskler, leder och skelett hos hundar.