:

Vilken plåt till Vindskivor?

Innehållsförteckning:

 1. Vilken plåt till Vindskivor?
 2. Vad är en Vindskiveplåt?
 3. Varför Vindskiva?
 4. Hur sätter man Vindskivor?
 5. När sätter man vindskivor?
 6. Vilken bredd på Vindskiveplåt?
 7. Hur montera Vindskivebeslag?
 8. Hur sätter man Vindskiveplåt?
 9. Varför Trekantslist?
 10. Varför dubbla vindskivor?
 11. Hur ofta byta vindskivor?
 12. Hur monteras Vindskiveplåt?
 13. Hur tätt ska man skruva Vindskiveplåt?
 14. Hur sätter man Trekantslist?
 15. Varför Takfotsplåt?
 16. Varför monterar man oftast Trekantslist i hörnen på en form?
 17. Vad heter Vindskiva?

Vilken plåt till Vindskivor?

Vindskiva VS1-110/55 är vår vanligaste vindskiva till takplåt och takpannor, kombineras ofta med målade träskivor. Vindskiva VS1-110/125 väljs till takplåt och takpannor när en något högre sidohöjd önskas. Vindskiva VS1-110/150 väljs till takplåt och takpannor när hela vindskivan täcks in.

Vad är en Vindskiveplåt?

Med ett vindskivebeslag i plåt får du ett mycket hållbart skydd för den annars utsatta skarven mellan taket och vindskivan. Takpappen löper från taket upp över kanten på vindskivan, och vindskivebeslaget monteras ovanpå takpappen som ett skydd mot slitage och läckage. Du beställer enkelt den längd och bredd du behöver.

Varför Vindskiva?

Vindskivorna är i första hand till för att skydda taket mot att regn, snö och skräp kommer in under takbeläggningen. För att öka takets livslängd är det därför viktigt att vindskivorna underhålls regelbundet.

Hur sätter man Vindskivor?

Börja att fästa vindskivorna vid taknock medan en medhjälpare håller i brädans nederkant. Arbeta dig sedan ner mot takfoten, det gör det lättare att justera brädan allteftersom. Gör hål i plåten för skruven med hjälp av ett spik, då är det lättare att fästa vattplåten samtidigt som du håller den på plats.

När sätter man vindskivor?

En vindskiva ska skydda takutsprånget på husets gavel, så att vind och fukt får svårt att tränga in under takbeläggningen. Fukt kan i längden skapa röta och svamp. Det är därför viktigt att husets vindskivor fungerar som det är tänkt.

Vilken bredd på Vindskiveplåt?

Vindskivebeslag av högkvalitativ, varmförzinkad stålplåt....Mer information.
Paketvikt1.8 kg
Mått(se bild)
Längd2500 mm
Bredd120 mm
Tjocklek0.5 mm

Hur montera Vindskivebeslag?

Montera vindskivebeslagen så att de möter varandra i nocken. Snedskär nock pannan och montera den över vindskive beslagen där den evenV tuellt fästs med popnitar. Täck popnitar med Decra reparationssats. Montera vindskivebeslagen så att de möter varandra i nocken.

Hur sätter man Vindskiveplåt?

Vindskivan av plåt skruvas fast ovanifrån med farmarskruv på husets befintliga vindskivor och är avsedda att täcka skarven mellan tak och vindskiva. Vindskivan av plåt skruvas fast ovanifrån med farmarskruv på husets befintliga vindskivor och är avsedda att täcka skarven mellan tak och vindskiva.

Varför Trekantslist?

Trekantslisten gör att det blir en mjuk övergång mellan tak och vindskiva. Den hindrar också vatten från att tränga in under pappen, när vindskivan väl täckts.

Varför dubbla vindskivor?

De flesta hus har vinkelrätt avkapade vindskivor här omkring. ... Vindskivor och vattbrädor behöver bytas ofta och människan är en varelse som vill förenkla – därför finns dessa rakt avkapade dubbla vindskivor även på många gamla hus.

Hur ofta byta vindskivor?

Tegelpannor och betongpannor kan hålla längre. Pappens livslängd beräknas vara cirka 30 år men om den utsätts för solstrålar eller drabbas av fukt kan den behöva läggas om vart 10 år liksom bärläkt och ströläkt. Vindskivor av trä behöver du måla om vart 4-5 år, av plåt mindre sällan.

Hur monteras Vindskiveplåt?

Montera vindskiveplåten, börja med att vika den förklippta nockplåten så denna passar över nocken se bild. Spika (bleckspik) på ovansidan ner i vindskivebrädan, en på vardera sidan ca 100 mm ner ifrån nockspetsen. Skjut in nästa plåt (med den snedklippta änden) i den övre så ca 10 mm utstick i nederkanten uppnås.

Hur tätt ska man skruva Vindskiveplåt?

Regelavståndet ”A” väljs till c/c 500-600 mm för takplåtstjocklek 0,5 mm. För större plåttjocklekar kan annat regelavstånd väljas.

Hur sätter man Trekantslist?

I övergången mellan vindskivorna och taket ska det monteras lämpliga trekantslister. Här använder vi en i måttet 40x40 mm. Den sågas till så att den går lodrätt upp från takfoten, ca 1 cm från takfotens nedre kant. När listen sågats till monteras den med 4x60 mm skruvar.

Varför Takfotsplåt?

Takfot med plåt som skydd En vinklad plåt läggs närmast takfoten mot råsponten. Det är viktigt att plåten läggs i ett lager asfalt för att minimera risken för att kondens skapar rötskador i råsponten. På denna monteras hängrännans infästning. Där över läggs takpappen så att den överlappar takfotsplåten.

Varför monterar man oftast Trekantslist i hörnen på en form?

Alla skarpa hörn fasas genom att en trekantslist läggs in i formen. Skarpa hörn - tänk på: Utåtgående hörn fasas av genom att en trekantslist läggs in i formen; kanterna trasas lätt sönder när fyllningen utförs.

Vad heter Vindskiva?

Vindskida, vindskiva - bräda, anbringad på takets gavelsprång d.v.s. den sida av ett hustak, som skjuter ut över husets gavel för att skydda denna och takbeläggningen mot väder och vind. Om den inte satt där, skulle vinden kunna få fäste under takpannorna och blåsa bort dem från taket.