:

Är yrkeshögskolan gratis?

Innehållsförteckning:

  1. Är yrkeshögskolan gratis?
  2. Är yrkeshögskola på gymnasienivå?
  3. Vem betalar yrkeshögskolan?
  4. Vem får bedriva yrkeshögskola?

Är yrkeshögskolan gratis?

De flesta YH-utbildningarna är gratis, men det finns YH-skolor som tar ut en studerandeavgift.

Är yrkeshögskola på gymnasienivå?

Yrkeshögskola (YH) är en helt annan skolform. De ger yrkesutbildning på eftergymnasial nivå och är alltså inte ett alternativ om man vill läsa in behörighet från gymnasiet. Men vill ni kolla på YH-utbildningar kan ni göra det på Studentum.se.

Vem betalar yrkeshögskolan?

Hemkommunen har ansvaret för att erbjuda utbildningen eller betala för den i annan kommun eller annat landsting. Om det finns flera alternativa utbildningar bestämmer kommunen vilken utbildning som ska erbjudas.

Vem får bedriva yrkeshögskola?

För att bedriva en yrkeshögskoleutbildning börjar man med att skicka in en ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH. I ansökan beskriver man bland annat vilken kompetens näringslivet efterfrågar och hur stort rekryteringsbehov branschen har inom de närmaste 3-5 åren.