:

Vad handlar kursen företagsekonomi specialisering om?

Innehållsförteckning:

 1. Vad handlar kursen företagsekonomi specialisering om?
 2. Vad är det företagsekonomi 1?
 3. Vad krävs för att läsa företagsekonomi?
 4. Vad gör man på företagsekonomi?
 5. Vad utmärker företagsekonomisk kunskap?
 6. Vad lär man sig på företagsekonomi?
 7. Vilka kurser ingår i företagsekonomi?
 8. Är det mycket matte i företagsekonomi?
 9. Hur är det att plugga företagsekonomi?
 10. Vad Ärföretagsekonomi?
 11. Vad är det för skillnad på företagsekonomi och nationalekonomi?
 12. Vad är företagsekonomisk forskning?
 13. Vad är ett företagsekonomiskt problem?
 14. Vilka inriktningar finns inom ekonomiprogrammet?
 15. Vilken inriktning företagsekonomi?
 16. Vad har man för ämnen om man går ekonomi?

Vad handlar kursen företagsekonomi specialisering om?

Kursen Företagsekonomispecialisering ger dig kunskaper om: Hur man behandlar ett eller flera områden i företagsekonomi, till exempel finansiering, kalkylering, intern och extern redovisning och internationell handel.

Vad är det företagsekonomi 1?

Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation, redovisning och kalkylering.

Vad krävs för att läsa företagsekonomi?

För att komma in på kandidatprogrammet i företagsekonomikrävs det att du har grundläggande behörighet samt godkända betyg från kurserna: Engelska B, Matematik C och Samhällskunskap A eller Engelska 6, Matematik 3b alt 3c och Samhällskunskap 1b alt 1a1 +1a2 (Områdesbehörighet 4 eller A4).

Vad gör man på företagsekonomi?

Företagsekonomi fokuserar på hur företag och organisationer handskas med att hushålla med resurser. En kärnfråga i företagsekonomin är hur ett värde skapas som företaget kan få ersättning för och hur effektivitet uppnås på kort och lång sikt.

Vad utmärker företagsekonomisk kunskap?

Exempel på företagsekonomisk kunskap: Förståelse för komplexa processer, där ekonomi och kultur samverkar på olika, icke-linjär sätt. ... Sätt att tänka, får studenterna som läser ämnet med sig. Förslag till förståelse och perspektiv på samhället och dess organisationer samt dess organisering.

Vad lär man sig på företagsekonomi?

Du lär dig om företagsekonomiska områden som marknadsföring, redovisning, kalkylering, ledarskap och organisation. Du lär dig att starta och driva ett företag.

Vilka kurser ingår i företagsekonomi?

Kurserna i företagsekonomi ger kunskaper i ekonomistyrning, externredovisning, finansiering, marknadsföring, verksamhetsstyrning samt organisation och ledarskap.

Är det mycket matte i företagsekonomi?

Svar: Hej Jan! För att komma in på kandidatprogrammet i företagsekonomi så krävs det att du har grundläggande behörighet samt godkända betyg från kurserna: Engelska B, Matematik C och Samhällskunskap A eller Engelska 6, Matematik 3b alt 3c och Samhällskunskap 1b alt 1a1 +1a2 (Områdesbehörighet 4 eller A4).

Hur är det att plugga företagsekonomi?

Programmet förbereder dig för ett självständigt, ansvarsfullt och utvecklande arbete med arbetsuppgifter som rör företagsledning, ekonomisk analys, redovisning och marknadsföring med fokus på hållbarhet.

Vad Ärföretagsekonomi?

Det har sitt ursprung från grekiskan och betyder ungefär "att hushålla med knappa resurser". Företagsekonomi beskrivs därför vanligen i litteraturen som "läran om hur ett företag, genom att effektivt utnyttja och hushålla med begränsade resurser, skapar ett värde som företaget kan få ersättning för".

Vad är det för skillnad på företagsekonomi och nationalekonomi?

Företagsekonomi fokuserar på hur det enskilda företaget ska agera i olika situationer. Nationalekonomi letar istället efter generella samband och analyserar hur olika grupper av aktörer agerar under olika förutsättningar.

Vad är företagsekonomisk forskning?

Grundläggande frågor inom företagsekonomi handlar om hur organisationer som företar sig ekonomiska aktiviteter utnyttjar, utvecklar och skapar nya resurser, som pengar, material och kompetens, för att skapa värde. Vid Linköpings universitet bedrivs företagsekonomisk forskning inom flera olika områden.

Vad är ett företagsekonomiskt problem?

Företagsekonomi är läran om företags hushållande med begränsade resurser. Det brukar användas som det övergripande namnet på en rad subdiscipliner relaterade till företag i en vidare bemärkelse, som även omfattar åtminstone formellt icke vinstinriktade organisationer.

Vilka inriktningar finns inom ekonomiprogrammet?

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program där du får lära dig mer om bland annat kalkylering, redovisning och marknadsföring. Många gymnasium i Sverige erbjuder två inriktningarEkonomiprogrammet: Ekonomi eller Juridik.

Vilken inriktning företagsekonomi?

Företagsekonomi är den huvudinriktning som är vanligast bland ekonomstudenter, mellan 85-90 % har valt företagsekonomi som huvudämne de senaste åren. Det finns många inriktningar inom företagssekonomin och den vanligaste inriktningen är redovisning.

Vad har man för ämnen om man går ekonomi?

På ekonomiprogrammet är de gymnasiegemensamma ämnena:
 • engelska,
 • historia,
 • idrott och hälsa,
 • matematik,
 • naturkunskap,
 • religionskunskap,
 • samhällskunskap och.
 • svenska eller svenska som andraspråk.