:

Vilka förbund ingår i Kommunal?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka förbund ingår i Kommunal?
 2. Är Kommunal facket?
 3. Vad är facket Kommunal?
 4. Vilken sektion tillhör jag?
 5. Vilken bransch tillhör skolan?
 6. Vad finns i en kommun?
 7. Vad menas med Kommunal?
 8. Är det storhelg på Pingst?
 9. Vad innebär det att vara med i facket?
 10. Vilket fackförbund tillhör sjukvård?
 11. Hur många avdelningar finns det i Kommunal?
 12. Vad ingår i medlemsavgiften Kommunal?
 13. Vad finns det för olika branscher?
 14. Vad är en Kommunal förskola?
 15. Vad definierar en kommun?
 16. Vad bestämmer kommunpolitikerna ge några exempel på vad för saker som kommunen bestämmer om?
 17. Varför Kommunal?
 18. Hur fungerar Kommunal?
 19. Får man ob på Pingst?
 20. Får man ob på annandag pingst?

Vilka förbund ingår i Kommunal?

Yrken och branscher i Kommunal
 • Funktionshinder. Inom denna bransch arbetar medlemmar i Kommunal med att hjälpa människor med funktionsnedsättning. ...
 • Förskola och skola. ...
 • Grön sektor. ...
 • Hushållsnära tjänster. ...
 • Hälso- och sjukvård. ...
 • Kök och restaurang. ...
 • Räddningstjänst. ...
 • Teknik, fastighet och underhåll.

Är Kommunal facket?

Allt går som bekant inte alltid som smort. Då är det skönt att vara med både i facket och a-kassan. Kommunal är en fackförening med över en halv miljon medlemmar. ... Vi är en modern fackförening med yrkesskickliga medlemmar som tillsammans arbetar för att utveckla våra jobb och förbättra våra villkor.

Vad är facket Kommunal?

Kommunal är ett fackförbund med en halv miljon medlemmar. Vi arbetar inom flera hundra yrken i kommuner, regioner och privat sektor. Tiotusentals av oss är dessutom fackligt aktiva på arbetsplatserna. Det betyder att vi tillsammans försöker förbättra våra jobb.

Vilken sektion tillhör jag?

Som medlem tillhör du en sektion. En sektion kan vara knuten till exempelvis en ort eller en specifik bransch. Ofta är det bäst att du kontaktar din egen sektion, som har bäst koll på vad som gäller för just dig. Om du loggar in på Mina sidor, så kan du se vilken sektion du tillhör.

Vilken bransch tillhör skolan?

Skola. Definieras som SNI 85 – Utbildning.

Vad finns i en kommun?

Vad är en kommun?
 • Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg.
 • Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola.
 • Kommunal vuxenutbildning.
 • Svenska för invandrare.
 • Socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg.
 • Omsorg om äldre och funktionshindrade.
 • Hälso- och sjukvård i särskilt boende.
 • Stadsplanering och byggfrågor.

Vad menas med Kommunal?

Kommunal[redigera | redigera wikitext] Kommunal – något att göra med kommun. Kommunalråd – en förtroendepost och en titel i svenska kommuner. Kommunalpolitiker – en kommunalt arbetande politiker. Kommunal verksamhet – verksamhet som drivs av kommunen.

Är det storhelg på Pingst?

Storhelger kallas de lite speciella helger, där du enligt kollektivavtalet kan ha rätt till ett högre belopp i ersättning för obekväm arbetstid - storhelgstillägg. ... I många avtal har storhelgstillägget för pingstafton och pingstdagen bytts mot ett högre ob-tillägg för kväll, natt och helg istället.

Vad innebär det att vara med i facket?

En fackförening eller ett fackförbund är en organisation där anställda inom ett visst yrke eller en viss arbetsplats går ihop för att arbeta för sin situation och sina rättigheter på arbetet. Fackföreningen kan ge stöd i frågor om arbetsvillkor och hjälpa till vid tvister med arbetsgivaren.

Vilket fackförbund tillhör sjukvård?

Vårdförbundet. Den fackliga rörelsen svenska Vårdförbundet finns till för alla som är verksamma inom vård och omsorg.

Hur många avdelningar finns det i Kommunal?

Kommunal har 13 avdelningar, som ansvarar för att hjälpa och utveckla våra sektioner.

Vad ingår i medlemsavgiften Kommunal?

I medlemsavgiften ingår en bra hemförsäkring, inkomstförsäkring och en försäkring mot olycksfall och skador på fritiden. Du erbjuds även en bra livförsäkring, som betalar ersättning både vid lång sjukskrivning och vid dödsfall.

Vad finns det för olika branscher?

Exempel på olika branscher
 • Energi, t. ex. olja, gas och kol.
 • Material, t. ex. kemi, trä, papper och metaller.
 • Industri, t. ex. maskiner, lastbilar och fartyg.
 • Sällanköpsvaror, t. ex. bilar, vitvaror och kläder.
 • Dagligvaror, t. ex. ...
 • Hälsovård, t. ex. ...
 • Finans och fastigheter, t. ex. ...
 • Informationsteknik, t. ex.

Vad är en Kommunal förskola?

Olika typer av förskolor En kommunal eller offentlig förskola drivs av kommunen medan en privat förskola kan drivas av allt ifrån handels- och aktiebolag till föräldrakooperativ och föreningar. Privata förskolor kallas också för fristående förskolor och innefattar alla skolor som drivs av en annan huvudman än kommunen.

Vad definierar en kommun?

I Sverige finns det 290 kommuner. Varje kommun är en del av Sverige och en egen politiskt styrd organisation. ... Kommunen ansvarar för många frågor i din närmiljö, till exempel förskola, skola, gymnasier, äldreomsorg, stöd till barn, familjer och till personer med funktionsnedsättning.

Vad bestämmer kommunpolitikerna ge några exempel på vad för saker som kommunen bestämmer om?

Kommunfullmäktige styr och beslutar
 • Tar beslut om kommunens inriktning, verksamhet och ekonomi. ...
 • Beslutar om den kommunala förvaltningens organisation och verksamhetsformer.
 • Väljer ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna.
 • Väljer revisorer som granskar kommunens verksamhet.

Varför Kommunal?

Som medlem i Kommunal får du stöd för att utveckla dig själv och ditt jobb, expertråd kring allt som rör ditt yrke och hjälp om något skulle hända. Dessutom ingår kvalificerad rådgivning om dina arbetsvillkor och en av marknadens bästa hem- och olycksfallsförsäkringar.

Hur fungerar Kommunal?

Kommunerna styrs genom direktvalda politiska församlingar, så kallade kommunfullmäktige. Dessutom finns det politiska uppdrag inom kommunstyrelser, i olika nämnder och utskott. Det finns drygt 38 000 förtroendevalda i landets 290 kommuner.

Får man ob på Pingst?

Storhelger kallas de lite speciella helger, där du enligt kollektivavtalet kan ha rätt till ett högre belopp i ersättning för obekväm arbetstid - storhelgstillägg. ... I många avtal har storhelgstillägget för pingstafton och pingstdagen bytts mot ett högre ob-tillägg för kväll, natt och helg istället.

Får man ob på annandag pingst?

Observera att pingsthelgen (22-23 maj) från och med i år ger samma ob som en vanlig helg (O-tillägg B). I stället får du en högre ersättning på nätter och helger (O-tillägg B och C).