:

Vilken adress skickar man intyg till Försäkringskassan?

Innehållsförteckning:

 1. Vilken adress skickar man intyg till Försäkringskassan?
 2. Kan man besöka Försäkringskassan?
 3. Kan man maila till Försäkringskassan?
 4. Hur kommer man i kontakt med Försäkringskassan?
 5. Var skickar jag intyg om graviditet?
 6. Var ska man skicka läkarintyg till Försäkringskassan?
 7. Får man karensdag?
 8. Vad kostar det att ringa till Försäkringskassan?
 9. När ska jag anmäla till Försäkringskassan?
 10. Kan man boka tid hos Försäkringskassan?
 11. Får arbetsgivare kontakta Försäkringskassan?
 12. När ska man skicka in intyg om graviditet?
 13. När får man intyg om graviditet?
 14. Kan man skicka läkarintyg elektroniskt till Försäkringskassan?
 15. Vart skickar man Graviditetsintyg?
 16. Har man karensdag vid sjukskrivning?
 17. Hur många karensdagar vid sjukdom?
 18. Vad kostar det att vabba?
 19. Måste arbetsgivare anmäla VAB?
 20. När behövs läkarintyg Försäkringskassan?

Vilken adress skickar man intyg till Försäkringskassan?

Läkarintyg, läkarutlåtanden, arbetsgivarintyg och liknande skickas till: Försäkringskassans Inläsningscentral, 839 88 Östersund.

Kan man besöka Försäkringskassan?

Du är välkommen till ett servicekontor om du är frisk. Har du minsta förkylningssymtom – stanna hemma. Statens servicecenter följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att begränsa smittspridning av covid-19.

Kan man maila till Försäkringskassan?

Vi kan tyvärr inte svara via mejl på frågor om personliga uppgifter eller om ett ärende. Logga istället in på Mina sidor där du bland annat kan se när dina pengar kommer, om ditt ärende är beslutat och ändra ditt kontonummer. Du kan också ringa oss på 0771-524 524.

Hur kommer man i kontakt med Försäkringskassan?

Så här gör du för att komma till rätt handläggare
 1. Ring 0771-17 90 00.
 2. Säg vilken sorts partner du är. Till exempel ”arbetsgivare”, ”tandvården”, ”sjukvården”, ”försäkringsbolag”, "arbetsförmedlingen” , "företagare" eller ”kommun”.
 3. Du kopplas till rätt handläggare.

Var skickar jag intyg om graviditet?

Be läkaren eller sjuksköterskan om ett intyg om graviditet. Skicka in sitt intyg om graviditet till Försäkringskassan.

Var ska man skicka läkarintyg till Försäkringskassan?

Patienten kan själv se, skriva ut och skicka in det medicinska underlaget elektroniskt till Försäkringskassan via Mina intyg på hälso‑ och sjukvårdens webbplats Vårdguiden 1177.

Får man karensdag?

Karensdag och läkarintyg Regeringen har beslutat att tillfälligt slopa karensdagen och kravet på läkarintyg för dig som deltar i ett program hos Arbetsförmedlingen. Beslutet om karensdag gäller retroaktivt från den 11 mars och beslutet om läkarintyg gäller retroaktivt från den 13 mars.

Vad kostar det att ringa till Försäkringskassan?

Teletal. Teletal är en kostnadsfri och personlig tjänst för personer med funktionsnedsättning.

När ska jag anmäla till Försäkringskassan?

Om du först har varit sjuk i 14 dagar eller mer och sedan blir sjuk igen inom fem dagar, ska du sjukanmäla dig direkt till Försäkringskassan. Det gör du den första dagen du är sjuk. Det gäller oavsett om du får samma sjukdom eller något annat. Du behöver ett läkarintyg från den åttonde dagen i den nya sjukperioden.

Kan man boka tid hos Försäkringskassan?

För att kunna boka ett samtal behöver du ha tillgång till en e-postadress. Du kan prata med handläggaren genom ett videosamtal på din dator eller på telefon. När du har bokat en tid får du ett e-postmeddelande med en länk i. Klicka på länken några minuter innan ditt samtal ska börja.

Får arbetsgivare kontakta Försäkringskassan?

Arbetsgivaren ska: Hålla löpande kontakt med medarbetaren under sjukfrånvaron. Ta fram eller följa upp plan för återgång i arbete. Delta i ett avstämningsmöte om Försäkringskassan kallar till det.

När ska man skicka in intyg om graviditet?

Ungefär i vecka 20 får du ett intyg om graviditet av barnmorskan. Intyget anger också datum för beräknad förlossning. Intyget skickar du till Försäkringskassan, som ger besked om kommande föräldrapenning.

När får man intyg om graviditet?

Om du inte varit på besök i vecka 20 kommer du att ett intyg om graviditet (moderskapsintyg) och vi samtalar om resterande graviditet (se föregående besök) Om du som är gravid är född utomlands tas eventuellt blodprover för att kontrollera att du inte har tuberkulos. Resterande MVC-besök bokas in.

Kan man skicka läkarintyg elektroniskt till Försäkringskassan?

De medicinska underlagen är patientens handling. ... Patienten kan själv se, skriva ut och skicka in det medicinska underlaget elektroniskt till Försäkringskassan via Mina intyg på hälso‑ och sjukvårdens webbplats Vårdguiden 1177.

Vart skickar man Graviditetsintyg?

Skicka in ditt intyg om graviditet (moderskapsintyg). Intyget fungerar som din anmälan om föräldrapenning. Skicka intyget till Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund.

Har man karensdag vid sjukskrivning?

Karensdag och läkarintyg Har du varit sjuk någon gång under perioden 11-31 mars kommer du att få ersättning för din karensdag i utbetalningen månaden efter. Du behöver inte särskilt ansöka om karensdagen. Det är viktigt att du fortsatt sjukanmäler dig till Arbetsförmedlingen första sjukdagen.

Hur många karensdagar vid sjukdom?

Svar: Nej, antalet karensdagar per 12-månadersperiod får vara högst tio. Det innebär alltså att arbetsgivaren inte får dra något karensavdrag när arbetstagaren uppnår sin elfte sjukperiod inom tolv månader från den första.

Vad kostar det att vabba?

När den anställde är sjuk betalar du som arbetsgivare sjuklön under de första 14 dagarnas sjukfrånvaro. ... När det gäller tillfällig föräldrapenning (”VAB”) så är det Försäkringskassan som betalar denna, efter anmälan från den anställde.

Måste arbetsgivare anmäla VAB?

Om din anställda vill ta föräldraledigt måste hen anmäla det till dig som arbetsgivare minst två månader före ledighetens början. Anställda som har sjuka barn har rätt att vara lediga från arbetet med tillfällig föräldrapenning (vab).

När behövs läkarintyg Försäkringskassan?

Från och med den 15 december behöver inte personer som ansöker om sjukpenning lämna in ett läkarintyg till Försäkringskassan direkt vid ansökan, utan från dag 22 i sjukperioden. ... Detta gäller även för dem som vårdar sjuka barn där intyg behövs från dag 22.