:

Vad är en samhällstjänst?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en samhällstjänst?
 2. Vilka brott ger samhällstjänst?
 3. Vilka samhällstjänster är gratis?
 4. Hur fungerar samhällstjänst?
 5. Vad menas med en påföljd?
 6. Får man betalt när man gör samhällstjänst?
 7. Vilka brott ger 14 dagars fängelse?
 8. Vilka brott leder till villkorlig dom?
 9. Vad är fri vård?
 10. Vad händer om man missar samhällstjänst?
 11. Får man betalt för samhällstjänst?
 12. Hur fungerar ungdomstjänst?
 13. Är fängelse en påföljd?
 14. Vad är övriga påföljder?
 15. Kan man slippa fängelse?
 16. När kan man få frivård?
 17. Vilka brott kan ge fängelse?
 18. Vilka brott ger 5 års fängelse?
 19. För vilka brott utdöms villkorlig dom som påföljd?
 20. Vilka brott ger skyddstillsyn?

Vad är en samhällstjänst?

Samhällstjänst innebär att du ska göra ett samhällsnyttigt och oavlönat arbete på din fritid. Samhällstjänst kan komplettera en dom till skyddstillsyn eller villkorlig dom. ... Du kan dömas till minst 40 timmar och som mest 240 timmars samhällstjänst.

Vilka brott ger samhällstjänst?

Innehåll. Domstolen kan döma till samhällstjänst för brott som annars skulle ha lett till upp till ett års fängelse. Samhällstjänsten kontrolleras av frivården och om den dömde missköter samhällstjänsten genom att till exempel vara alkohol-eller drogpåverkad på arbetsplatsen kan istället fängelse dömas ut.

Vilka samhällstjänster är gratis?

Samhällstjänst i Sverige Den som är under 21 år kan istället dömas till ungdomstjänst på mellan timmar. Det är frivården som ansvarar för detta straff. Vanliga arbetsplatser för utförandet är ideella föreningar, hjälporganisationer, kommunal verksamhet och kyrkor, men den dömde får komma med egna förslag.

Hur fungerar samhällstjänst?

Samhällstjänst innebär att man döms till att utföra ett oavlönat arbete på sin fritid, lägst 40 och högst 240 timmar. Antalet timmar är relaterat till hur långt fängelsestraff man i annat fall skulle ha dömts till.

Vad menas med en påföljd?

En gemensam benämning på olika straff som böter, villkorlig dom, skyddstillsyn, fängelse och överlämnande till särskild vård.

Får man betalt när man gör samhällstjänst?

För mer lindriga brott kan man ibland dömas till samhällstjänst vilket innebär att man så att säga betalar tillbaka för sitt brott genom att utföra en tjänst till samhället. ... Den dömde får då arbeta utan lön och arbetet kan vara från 40 timmar ända upp till 240.

Vilka brott ger 14 dagars fängelse?

Principen är att, om inget annat sägs, det underförstådda minimistraffet då är 14 dagars fängelse eftersom det är det lägsta fängelsestraff som kan utdömas. Som de juridisk kunniga du haft kontakt med sagt är alltså påföljden för stöld av normalgraden minst 14 dagar och max två års fängelse.

Vilka brott leder till villkorlig dom?

Den som har begått ett brott som kräver ett strängare straff än böter, kan i vissa fall dömas till villkorlig dom i stället för fängelse. En förutsättning är att domstolen inte tror att den tilltalade kommer att begå nya brott. Den som döms till villkorlig dom får en prövotid på två år, men ingen övervakning.

Vad är fri vård?

Frivården övervakar klienter som är villkorligt frigivna, har skyddstillsyn, ungdomsövervakning, samhällstjänst eller övervakas med hjälp av fotboja. Merparten av de som döms till kriminalvård finns i frivården.

Vad händer om man missar samhällstjänst?

när du inte sköter din samhällstjänst. ... när du inte sköter din samhällstjänst. Du kan då få en ny rättegång. och bli dömd till fängelse i stället.

Får man betalt för samhällstjänst?

För mer lindriga brott kan man ibland dömas till samhällstjänst vilket innebär att man så att säga betalar tillbaka för sitt brott genom att utföra en tjänst till samhället. Den dömde får då arbeta utan lön och arbetet kan vara från 40 timmar ända upp till 240.

Hur fungerar ungdomstjänst?

Du som är mellan 15 och 21 år kan dömas till ungdomstjänst i tingsrätten. ... Ungdomstjänst får man i stället för böter eller kortare frihetsberövande. I ungdomstjänst ingår att utföra ett oavlönat arbete på en arbetsplats och att följa ett program med samtal och studiebesök.

Är fängelse en påföljd?

De påföljder man kan dömas till är: böter, villkorlig dom, skyddstillsyn, fängelse, vård, samhällstjänst. Olika straff kan kombineras.

Vad är övriga påföljder?

De påföljder för brott som används i svensk rätt är enligt 1 1kap. 3 § brottsbalken straffen böter och fängelse samt villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård. ... Övriga påföljder får tillämpas trots att de inte är nämnda i bestämmelserna om de särskilda brotten.

Kan man slippa fängelse?

Sammanfattningsvis finns det flera möjligheter för domstolen att väga in en persons personliga omständigheter såsom sjukdomar vid valet av påföljd, men det leder inte automatiskt till att personen slipper fängelse.

När kan man få frivård?

Frivården blir först aktuell när den misstänkte döms till någon påföljd, alltså efter en rättegång, och kan därför inte vara ett alternativ till häktning.

Vilka brott kan ge fängelse?

Fängelse är samhällets sätt att straffa den som begår ett allvarligt brott....Brott som kan ge livstids fängelse:
 • mord.
 • grovt spioneri.
 • grov mordbrand.
 • grov allmänfarlig ödeläggelse.
 • människorov.
 • grovt sabotage.
 • sjö-, luftfarts- och flygplatssabotage.

Vilka brott ger 5 års fängelse?

-Grov misshandel och grov utpressning: fängelse i ett år och sex månader i stället för ett år. -Grovt rån och synnerligen grov misshandel: fängelse i fem år i stället för fyra år. -Dråp: fängelse i åtta år i stället för sex år.

För vilka brott utdöms villkorlig dom som påföljd?

Den som har begått ett brott som kräver ett strängare straff än böter, kan i vissa fall dömas till villkorlig dom i stället för fängelse. En förutsättning är att domstolen inte tror att den tilltalade kommer att begå nya brott. Den som döms till villkorlig dom får en prövotid på två år, men ingen övervakning.

Vilka brott ger skyddstillsyn?

Enligt lagtexten får skyddstillsyn formellt sett dömas ut för vilket brott som helst så länge brottet är allvarligare än att straffet ska bli böter. Det finns dock också ett allmänt krav på att den påföljd som döms ut alltid måste stå i proportion till brottets allvar, det s.k. straffvärdet.