:

Är Stockholm stad statlig myndighet?

Innehållsförteckning:

  1. Är Stockholm stad statlig myndighet?
  2. Är Stockholm stad en kommun?
  3. Vilken är Sveriges minsta myndighet?

Är Stockholm stad statlig myndighet?

Stockholms stad är organiserat i stadsdelsförvaltningar, fackförvaltningar och kommunala bolag. Stadsledningskontoret ansvarar för stadsövergripande styrning och uppföljning av förvaltningarna och Stockholms Stadshus AB är moderbolag i stadens bolagskoncern.

Är Stockholm stad en kommun?

Stockholms stad är Sveriges största kommun och hemstad för över 960 000 stockholmare.

Vilken är Sveriges minsta myndighet?

Stängselnämnden var Sveriges minsta myndighet. Den lades ned för 10 år sedan. Under de mer än tre decennier som nämnden fanns avgjordes ett (1) ärende. Sverige har 249 statliga myndigheter.