:

Var kommer namnet Växjö ifrån?

Innehållsförteckning:

 1. Var kommer namnet Växjö ifrån?
 2. Hur ser Växjö ut?
 3. När byggdes Växjö lasarett?
 4. Vilken känd svensk har gett Växjö universitet sitt namn?
 5. När blev Växjö stad?
 6. Vilket är namnet på Växsjös stora idrottsanläggning?
 7. Vad är en Fondbyggnad?
 8. Var ska nya sjukhuset i Växjö ligga?
 9. Var ligger räppe?
 10. Hur många sjöar finns det i Växjö kommun?
 11. Hur stor är Växjö?
 12. Vilken känd svensk har gett Växjö universitet dess nuvarande namn?
 13. Vad heter den stora sjön norr om Växjö?
 14. Har Växjö universitet?

Var kommer namnet Växjö ifrån?

Namnet Växjö kommer från en gammal marknadsplats som låg där staden idag är belägen. Marknadsplatsen låg nämligen vid en sjö där två vägar möttes. Den kallades därför för vägsjö som sedermera blev Växjö.

Hur ser Växjö ut?

Växjö ligger omkring 180 meter över havet och är till större delen omgivet av sjöar. Norr om staden ligger den stora Helgasjön, i nordost Toftasjön, i sydväst Norra Bergundasjön och Södra Bergundasjön och centralt Växjösjön samt Trummen.

När byggdes Växjö lasarett?

Det nuvarande sjukhuset har funnits i Växjö sedan 1879 och har byggts om och till i flera omgångar.

Vilken känd svensk har gett Växjö universitet sitt namn?

Alfred Smedberg, svensk författare.

När blev Växjö stad?

Växjös historia Staden har lång tradition som skolstad, residensstad och stiftsstad. 1170 blev Växjö även biskopssäte. 1342 fick Växjö sina stadsrättigheter av kung Magnus Eriksson. 1634 blev Växjö residensstad.

Vilket är namnet på Växsjös stora idrottsanläggning?

Värendsvallen invigdes 1966 och är en idrottsanläggning i västra Växjö i Sverige.

Vad är en Fondbyggnad?

Fondbyggnader som markerar rutnätets avslutning vid olika tidpunkter, torg och öppna platser, utblickar, parker och grönstråk. Offentliga byggnader och annan bebyggelse som hör samman med förvaltningsstaden. Gamla infartsvägar och stadens direkta övergång i öppen landsbygd i öster.

Var ska nya sjukhuset i Växjö ligga?

Alternativet till att bygga ett nytt sjukhus i Räppe är att stanna kvar på Centrallasarettet Växjö (CLV).

Var ligger räppe?

Räppe är en stadsdel i Växjö, Kronobergs län, med 1165 invånare år 2010 och en nerlagd station vid järnvägen Växjö–Alvesta. Räppe ligger vid Helgasjöns södra utlopp på den smala midjan mellan Helgasjön och Norra Bergundasjön.

Hur många sjöar finns det i Växjö kommun?

3.1.1 Sjöar och vattendrag Inom Växjö kommun finns över 200 sjöar och cirka 13 procent av kommu- nens yta är vatten.

Hur stor är Växjö?

11,31 mi² Växjö/Area

Vilken känd svensk har gett Växjö universitet dess nuvarande namn?

Alfred Smedberg, svensk författare.

Vad heter den stora sjön norr om Växjö?

Helgasjön är belägen strax norr om Växjö. Sjön omgärdas av växlande natur med flera höjder, skog och ängsmark, med varierande bebyggelse.

Har Växjö universitet?

Linnéuniversitetet Växjö universitetLinnaeus University, Kalmar Växjö/Colleges and Universities Växjö fick först över tre århundrade senare sitt lärosäte för akademisk utbildning 1967, först som filial till Lunds universitet, sedan som självständig högskola 1977, och slutligen med egen universitetsstatus 1999. Universitetet gick 1 januari 2010 samman med Högskolan i Kalmar och bildade det nya Linnéuniversitetet.