:

Hur bygger man en enkel trappa?

Innehållsförteckning:

  1. Hur bygger man en enkel trappa?
  2. Hur bygger man en trapp i en slänt?
  3. Hur monterar man Vangstycke?
  4. Hur räkna ut trappa?

Hur bygger man en enkel trappa?

Rätt stegrytm gör det enkelt att bygga trappa En bra formel är 2 x steghöjden + stegdjupet = 63 centimeter. Ju högre steghöjd, desto mindre stegdjup får du och trappan blir i sin tur mer brant. Gränsen brukar gå vid ungefär 20 cm, så en steghöjd på cirka 18 cm är att rekommendera.

Hur bygger man en trapp i en slänt?

Med sättsteg
  1. Skala av matjorden och schakta ur under-liggande mark på den plats i slänten där trappan ska ligga.
  2. Mät trappans hela djup. ...
  3. Mät trappans hela höjd. ...
  4. Kapa vangstyckena och snedsåga ändarna så att dessa ansluter plant tillmarken – både upptill och nertill.
  5. Mät upp höjden och skråsåga.

Hur monterar man Vangstycke?

Vangstyckena fästs upptill mot altanen med hjälp av vinkelbeslag av varmförzinkat stål. Nedtill skruvas vangstyckena i de ingjutna plattstålen så att avståndet mellan vangstycke och betong blir cirka 50 mm. Stödreglar skruvas mot vangstyckena. Virke till plansteg monteras med cirka 5 mm springa.

Hur räkna ut trappa?

Formel: 2 x steghöjd + stegdjup = cirka 63 cm För att få bra höjd och djup på trappans steg är det bra att använda formeln 2 x steghöjd + djupet på ett trappsteg = 63 cm. Det betyder t. ex. att om höjden på ett steg är 18 cm, vilket är ett bekvämt mått, borde djupet på steget vara 27 cm.