:

Vilka industrier finns?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka industrier finns?
 2. Varför har industrin i Sverige minskat?
 3. Hur många procent jobbar inom industrin i Sverige?
 4. Vilka är Sveriges viktigaste industrier?
 5. Vilka är Sveriges starka industrier idag?
 6. Vilka är de viktigaste industrierna i Finland?
 7. Vilka industrier påverkar klimatet mest?
 8. Vad är industriproduktion?
 9. Hur många procent jobbar inom industri?
 10. Hur många jobbar inom stålindustrin?
 11. Vilka varor importerar Sverige?
 12. Vad tjänar Sverige mest pengar på?
 13. Vad tillverkar man i Finland?

Vilka industrier finns?

Därutöver finns mer detaljerade som råvaruindustri, textilindustri, byggindustri, bilindustri med flera. I vidare benämning är industri all form av storskaligt näringsliv - som exempel finns begreppen turistindustri, nöjesindustri och filmindustri.

Varför har industrin i Sverige minskat?

När det gäl- ler andel av BNP har den minskat från 17 till 12 procent från år 2000 till år 2015, se figur 1. Att industrins andel av BNP minskar betyder att dess bidrag till eko- nomin sjunkit. Andra sätt att skapa resurser än att direkt tillverka saker har blivit viktigare.

Hur många procent jobbar inom industrin i Sverige?

År 2019 så sysselsatte industrin 11 procent av arbetskraften och jordbruket enbart 2 procent. Ser man på sysselsättningen under en längre period, vilket du kan följa i diagrammet här nedanför, sysselsatte jordbruket stora delar av arbetskraften i mitten av 1800-talet.

Vilka är Sveriges viktigaste industrier?

Sverige har en bred industristruktur. Klassisk processindustri som skogsnäringarna samt kemi- och stålindustrin spelar fortfarande en central roll. Andra viktiga industrisektorer är skogsindustrin och transportmedelsindustrin.

Vilka är Sveriges starka industrier idag?

Sverige har en bred industristruktur. Klassisk processindustri som skogsnäringarna samt kemi- och stålindustrin spelar fortfarande en central roll. Andra viktiga industrisektorer är skogsindustrin och transportmedelsindustrin.

Vilka är de viktigaste industrierna i Finland?

Den finländska industrin producerar mestadels metall- och verkstadsprodukter, men även skogsindustrin och tillverkningen av elektronik ger viktiga inkomster. Industriproduktionen är framför allt koncentrerad till landets södra delar och längs kusten.

Vilka industrier påverkar klimatet mest?

2019 fördelade sig utsläppen så här:
 • järn- och stålindustri, 38 procent.
 • mineralindustri, 18 procent.
 • raffinaderier, 14 procent.
 • kemiindustri, 9 procent.
 • övriga (gruvindustri, trävaruhandel, med mera), 8 procent.
 • massa- och pappersindustri samt tryckerier, 5 procent.
 • metallindustri (exklusive järn och stål), 5 procent.

Vad är industriproduktion?

Sverige har under mycket lång tid haft en bred och stabil industrisektor. Även om processindustrin minskat något under de senaste 10 – 20 åren så är den fortfarande en stor del av svenska näringslivet. Inom industrin hittas även skogsnäringen, kemi- och stålindustrin och transportsektorn.

Hur många procent jobbar inom industri?

År 2019 så sysselsatte industrin 11 procent av arbetskraften och jordbruket enbart 2 procent. Ser man på sysselsättningen under en längre period, vilket du kan följa i diagrammet här nedanför, sysselsatte jordbruket stora delar av arbetskraften i mitten av 1800-talet.

Hur många jobbar inom stålindustrin?

Mellan 20 har antalet förvärvsarbetande i stålindustrin minskat med över 18 procent, från cirka 35 053 till 28 452. Både arbetare och tjänstemän räknas som förvärvsarbetande.

Vilka varor importerar Sverige?

Viktiga importvaror är exempelvis el- och teleprodukter, livsmedel och personbilar. Olja är annan mycket stor importvara, både råolja och raffinerad olja (mineraloljor).

Vad tjänar Sverige mest pengar på?

Svensk varuexport består i hög grad av industrivaror, såsom fordon, maskiner och skogsindustriprodukter. Exempel på stora importvaror är olja, bilar samt el- och teleprodukter. Tjänstehandeln domineras av olika slags affärstjänster, tekniska tjänster samt resor och transporter.

Vad tillverkar man i Finland?

Den finländska industrin producerar mestadels metall- och verkstadsprodukter, men även skogsindustrin och tillverkningen av elektronik ger viktiga inkomster. Industriproduktionen är framför allt koncentrerad till landets södra delar och längs kusten.