:

Hur går en synundersökning för körkort till?

Innehållsförteckning:

  1. Hur går en synundersökning för körkort till?
  2. Hur länge håller syntest för körkort?
  3. Vilka krav ställer vi på läkarintyget?
  4. Vad kan medföra att ditt körkort blir återkallat?
  5. Får man köra bil när man är döv?

Hur går en synundersökning för körkort till?

Syntestet görs för att du ska få ett synintyg för ditt körkortstillstånd. Synundersökningen tar cirka 10 minuter och under den mäter vi synskärpa, både med eller utan eventuella hjälpmedel, samt gör en undersökning av synfältet. Intyget om synprövning skickar du sedan själv till Transportstyrelsen.

Hur länge håller syntest för körkort?

Då synintyget/synundersökningen görs för att få körkortstillstånd gäller samma giltighetstid som för tillståndet, vilket i skrivande stund är fem år.

Vilka krav ställer vi på läkarintyget?

Villkor om att lämna läkarintyg Ett körkort kan därför återkallas på grund av sjukdom. Men den som till exempel har epilepsi, ADHD, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar eller demens kan i vissa fall få ha körkort, på villkor att han eller hon regelbundet lämnar läkarintyg till Transportstyrelsen.

Vad kan medföra att ditt körkort blir återkallat?

Du har gjort dig skyldig till ett allvarligt brott som inte behöver vara ett trafikbrott eller ha samband med bilkörning, till exempel grov misshandel, grovt narkotikabrott eller tillåtande av olovlig körning. Spärrtiden är lägst en månad och högst tre år. Du kan också få en spärrtid på ditt körkortstillstånd.

Får man köra bil när man är döv?

Ja, absolut. Redan i slutet på 1940-talet fick de första döva sina körkort. I dag kan döva inneha behörigheterna A, B, BE, C, CE. Det finns ett flertal döva med yrkesförarkompetens som kör långtradare, grusbilar och andra tunga fordon.