:

Vad kostar sjukresor i Västernorrland?

Innehållsförteckning:

  1. Vad kostar sjukresor i Västernorrland?
  2. Vem beviljar sjukresor?
  3. Vad kostar färdtjänst Västernorrland?
  4. När får man frikort på sjukresor?
  5. Hur fungerar det med Sjukresa?
  6. Vad kostar det att få färdtjänst?
  7. När får man åka sjuktaxi?
  8. Hur mycket är högkostnadsskyddet för sjukresor?
  9. Hur bokar man sjukresor?

Vad kostar sjukresor i Västernorrland?

Sjukresa ska beställas mellan kl 7.00 – 17.00 senast 2 vardagar innan du ska resa. Kostnaden är max 200 kronor per enkelresa och det finns ett högkostnadsskydd.

Vem beviljar sjukresor?

Vem kan bevilja tillstånd? Det är endast tillståndsgivare som får bevilja tillstånd för sjukresa. Tillståndsgivare är personal inom vården som enligt patientdatalagen >> har skyldighet att föra journal. Det är till exempel läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, tandläkare, kurator, psykolog.

Vad kostar färdtjänst Västernorrland?

Vid varje resa med färdtjänst betalar du en egenavgift direkt till chauffören. Kostnaden beror på hur lång resa du gör och motsvarar 1,5 gånger biljettpriset för den vanliga kollektivtrafiken. Sjukresor med taxi kostar 200kr per enkelresa med ett högkostnadsskydd på 2 400kr per tolvmånadersperiod.

När får man frikort på sjukresor?

Högkostnadsskydd och frikort Om du betalar 2 000 kronor eller mer under en 12-månaders period kan du ansöka om frikort. Perioden för högkostnadsskyddet beräknas från din första resa och gäller 12 månader framåt. Under frikortsperioden behöver du inte betala egenavgiften för din sjukresa.

Hur fungerar det med Sjukresa?

En sjukresa är en resa mellan din folkbok- föringsadress och landstingsfinansierad vård och behandling. Du betalar en egenavgift för sjukresan. Precis som inom den allmänna kollektivtrafiken gäller fasta avgångstider. Du blir om möjligt sam- planerad, vilket innebär att du reser tillsammans med andra resenärer.

Vad kostar det att få färdtjänst?

Vid varje resa med färdtjänst betalar du en egenavgift direkt till chauffören. Kostnaden beror på hur lång resa du gör och motsvarar 1,5 gånger biljettpriset för den vanliga kollektivtrafiken. Sjukresor med taxi kostar 200kr per enkelresa med ett högkostnadsskydd på 2 400kr per tolvmånadersperiod.

När får man åka sjuktaxi?

Om du inte kan resa med allmän kollektivtrafik till vården, till exempel med buss och tunnelbana, kan du ha rätt att bli beviljad sjukresa med taxi, rullstolstaxi eller egen bil. Det är alltid det medicinska behovet som styr om du har rätt till sjukresa och det är den som ger dig vård som bestämmer.

Hur mycket är högkostnadsskyddet för sjukresor?

Sjukresor omfattas av högkostnadsskydd vilket innebär att du som åker sjukresa inte behöver betala mer i egenavgifter än 2 000 kronor per år. Om du betalar 2 000 kronor eller mer under en 12-månaders period kan du ansöka om frikort.

Hur bokar man sjukresor?

Beställ sjukresor med taxi med Talsvar Ring telefonnummer 0200-11 44 11 och följ instruktionerna. Här kan du både tala in dina uppgifter, eller knappa in dem med nummerval på telefonen. Du kan beställa, avbeställa och kontrollera beställda sjukresor med taxi på det här numret.