:

Hur gör man när man deklarerar?

Innehållsförteckning:

  1. Hur gör man när man deklarerar?
  2. Måste man svara på Skatteverkets frågor?
  3. Hur vet man om man blir granskad?
  4. Hur ofta blir man granskad av Skatteverket?

Hur gör man när man deklarerar?

Du kan deklarera i appen, i e-tjänsten, genom att sms:a eller ringa. Du kan också deklarera genom att skicka in pappersblanketten. Här får du information om hur du gör....Gör så här:
  1. Logga in. Logga in i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1. ...
  2. Kontrollera. I e-tjänsten hittar du hela din deklaration. ...
  3. Signera. ...
  4. Kvittens.

Måste man svara på Skatteverkets frågor?

Det är också viktigt att veta hur man ska besvara Skatteverkets frågor så att inte ett obetänkt svar ska feltolkas av myndigheten. Att svara på något som man inte vet, eller förstår konsekvenserna av, kan försätta den skattskyldige i obehagliga situationer.

Hur vet man om man blir granskad?

Om din deklaration väljs ut för granskning, blir du kontaktad av Skatteverket via telefon eller brev. Du kommer då att få reda på varför de valt att granska din deklaration och vad de kommer titta särskilt på. Vid detta tillfälle får du också veta vilken information du behöver komplettera med.

Hur ofta blir man granskad av Skatteverket?

Du har alltid rätt att begära så kallad omprövning (och du har hela sex år på dig). Det betyder att du begär att Skatteverket bedömer frågan en gång till.