:

Vem ansvarar för trafikljus i Stockholm?

Innehållsförteckning:

 1. Vem ansvarar för trafikljus i Stockholm?
 2. Hur söka försörjningsstöd?
 3. Hur får man hemtjänst i Stockholm?
 4. Vem ansvarar för trafikljus?
 5. Vad har hänt i trafiken?
 6. Hur lång tid tar det att få ekonomiskt bistånd?
 7. När ska man söka försörjningsstöd?
 8. Hur gör man för att få hemtjänst?
 9. Vem kan göra en orosanmälan?
 10. Hur anmäler man till soc?
 11. Hur gör man en orosanmälan?

Vem ansvarar för trafikljus i Stockholm?

Organisation. Arbetet i trafikkontoret leds av trafikdirektör Gunilla Glantz. Förvaltningen består av sju avdelningar med ansvar för verksamheten inom respektive område. Trafikkontorets arbete leds av förvaltningschefen i samarbete med en ledningsgrupp.

Hur söka försörjningsstöd?

Du kan inte söka försörjningsstöd eller annat ekonomiskt bistånd hos Socialstyrelsen. Ekonomiskt bistånd söker du hos socialtjänsten i din kommun. Hos socialtjänsten kan du även få hjälp med budget- och skuldrådgivning. På den här sidan finns allmän information om ekonomiskt bistånd.

Hur får man hemtjänst i Stockholm?

Biståndshandläggaren kontaktar dig och ni bokar tid för ett personligt möte i din bostad. Du väljer om du vill ha med någon på mötet, exempelvis en anhörig eller vän. Syftet med mötet är att biståndshandläggaren under samtalet med dig ska en bild av dina behov och din situation, som underlag för ett beslut.

Vem ansvarar för trafikljus?

Tekniska förvaltningen sköter belysningen vid kommunala gator och vägar i kommunen. På statliga vägar ansvarar Trafikverket för belysningen.

Vad har hänt i trafiken?

Polis är på plats på E4 där en lastbil står trafikfarligt till vid sidan av vägen i södergående riktning. Polisen dirigerar trafiken. Bärgare har tillkallats. ... Händelsenotiserna ger kortfattad information om ett urval av de utryckningar som polisen gör.

Hur lång tid tar det att få ekonomiskt bistånd?

Försörjningsstöd beviljas normalt för en månad i taget och därefter får du göra ny ansökan. Försörjningsstödet betalas ut via ditt bankkonto. Det tar därför upp till tre vardagar efter en utbetalning innan summan finns på ditt bankkonto.

När ska man söka försörjningsstöd?

En grundförutsättning för att kunna få försörjningsstöd är att du ska ha fyllt 18 år och att du inte kan klara av situationen på egen hand, trots att du har försökt. Du ska redan ha sökt alla andra bidrag och ersättningar som du har rätt till som till exempel bostadsbidrag, föräldrapenning, sjukpenning och A-kassa.

Hur gör man för att få hemtjänst?

Alla som anser sig behöva service och omsorg har rätt att ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen. För att få reda på om du har rätt till hemtjänst eller annat bistånd måste du ansöka hos kommunens socialtjänst. Kommunen är skyldig att utreda alla ansökningar. Vanligen tar en biståndshandläggare hand om ditt ärende.

Vem kan göra en orosanmälan?

I lagen står det att alla som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla det till socialnämnden (14 kap. 1 c § SoL). Som privatperson har du möjlighet att vara anonym, men det förutsätter att du inte berättar vem du är när du kontaktar socialtjänsten.

Hur anmäler man till soc?

Så går det till att anmäla Anmälan ska i regel göras till socialtjänsten i den kommun där barnet bor. Om barnet är placerat utanför sitt hem är det den kommun som placerat barnet du ska göra anmälan till. Om du inte vet vilken kommun barnet bor i, kan socialtjänsten i kommunen som barnet vistas i guida dig rätt.

Hur gör man en orosanmälan?

För att göra en orosanmälan behöver du inte ha bevis. Det räcker att du misstänker att det finns ett missförhållande för att din anmälan ska tas på allvar. Om du anmäler som privatperson får du vara anonym, men om du gör en orosanmälan i kraft av din yrkesroll måste du uppge ditt namn och var du jobbar.