:

Kan man byta syll själv?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man byta syll själv?
 2. Varför Syllbyte?
 3. Var sitter syllarna?
 4. Vad är Syllkonstruktion?
 5. Hur byter man syll krypgrund?
 6. Måste man byta impregnerad syll?
 7. Varför syll?
 8. Vad gör en syll?
 9. Vilket virke till syll?
 10. Vad är en Utreglad vägg?
 11. Hur renoverar man en Torpargrund?
 12. Vad har man under syllen?
 13. Vilket material ska användas som fuktspärr under syll?
 14. Vad kostar det att åtgärda fukt i krypgrund?
 15. Vilken skruv till syll?
 16. Vad är Motfyllda ytterväggar?
 17. Vad kostar det att renovera krypgrund?
 18. Hur man gör en krypgrund?
 19. Vilken uppgift har syllen?
 20. Hur får man bort fukt i krypgrund?

Kan man byta syll själv?

Först måste du blotta syllen genom att plocka bort panel och övrigt material. Därefter kan du använda dig av domkraft för att lätta på huset där du ska byta. Vad man sedan gör är att man ersätter syllen. Kapa av den syll som du ska ersätta, plocka ut den och slå den nya syllen på plats.

Varför Syllbyte?

Vi utför syllbyten på alla träkonstruktioner som står på betongplatta eller torpargrund samt utför sanering av fukt- och mögel- skadade hus. För att läsa mer om hur felaktiga syllar, fuktig syll, bristfällig fuktspärr och andra problem som förorsakas av fukt och mögel gå in på Fukt och mögel.

Var sitter syllarna?

I byggtekniska sammanhang syftar en syll på en marknära bjälke i en byggnad, oftast belägen i byggnadens yttervägg.

Vad är Syllkonstruktion?

Har huset fuktskador är oftast syllarna drabbade. Att ersätta dåligt virke i syllarna & förbättra syllkonstruktionen är en betydande del av att ge huset rätt förutsättningar att kunna bli ett bra hem. När syllarna åtgärdas förbättras husets hela stomme. Vi justerar dåliga syllkonstruktioner eller bygger helt nya.

Hur byter man syll krypgrund?

För syllbyte av en krypgrund så är det vanligast att gå in och byta syll utifrån. Man tar en eller par meter i taget och kapar bort den cirka 10 cm av väggen nere vid golvet. Väggarna kilas upp med exempelvis 10 cm höga träbitar.

Måste man byta impregnerad syll?

När den tryckimpregnerade syllen blev fuktig utsöndrades skadliga emissioner i luften som gav sig till känna i form av dålig lukt. Vet man om att huset har en tryckimpregnerad syll behöver man inte byta den om man kan säkerställa att den inte är fuktig genom att man anlitar en expert som kontrollerar den.

Varför syll?

En syll ligger mellan husgrunden och huset. Syllen är en balk vars syfte är att fungera som underlag för bjälklaget som golvet placeras på. Syllen isoleras från grundmurens fukt genom syllpapp eller annat fuktsäkert material som placeras mellan syllen och grundmuren.

Vad gör en syll?

En syll ligger mellan husgrunden och huset. Syllen är en balk vars syfte är att fungera som underlag för bjälklaget som golvet placeras på. Syllen isoleras från grundmurens fukt genom syllpapp eller annat fuktsäkert material som placeras mellan syllen och grundmuren.

Vilket virke till syll?

Enligt AMA Hus får virke till syll vara tryckimpregnerat i träskyddsklass NTR A. Det ska dock påpekas att detta ger syllen ett skydd mot röta, men inte mot mögelpåväxt. Kontrollera alltid att syllen håller rätt fuktkvot före montage, eftersom uttorkningsmöjligheterna är klart begränsade.

Vad är en Utreglad vägg?

Utreglad vägg Träkonstruktion som bildar vägg innanför en murad eller gjuten källaryttervägg. Yttertakspanel/underlagstak Takmaterial som ligger direkt mot takstolarna och fungerar som underlag för taktäckningen som kan bestå av råspont, boardskivor, eternit etc.

Hur renoverar man en Torpargrund?

Olika lösningar och åtgärder
 1. Ta bort organiskt material från krypgrunden.
 2. Lägg ut plastfolie.
 3. Sanering.
 4. Gjuta igen krypgrunden.
 5. Konvertera uteluftsventilerad till inneluftsventilerad.
 6. Dränera.
 7. Krypgrundsavfuktare.
 8. Skydda med hjälp av trossbotten – trossbottenskiva.
BE

Vad har man under syllen?

Syllpappen är ett fuktskydd som skall användas i övergången mellan trä och betong. Den placeras mellan en byggnads grundmur och syllen, det vill säga den regel närmast grundmuren som bjälklag och väggar är monterade på. Syllpappen förhindrar att fukt från grundmuren transporteras upp i träkonstruktionen.

Vilket material ska användas som fuktspärr under syll?

Syll. bred fuktspärr, till exempel EPDM-list. Fuktspärren ska vara minst lika bred som syllen, men inte heller så bred att den riskerar att bilda en ränna under syllen där vatten kan ansamlas. Syllen bör placeras så att den kommer så nära inneklimatet som möjligt.

Vad kostar det att åtgärda fukt i krypgrund?

Att åtgärda en fuktskadad krypgrund kostar mellan kronor, enligt Anticimex. En kostnad som inte täcks av den vanliga villaförsäkringen. De vanligaste skadorna är så kallad mikrobiell påväxt - exempelvis mögel och svamp på bjälklagets undersida - rötskador, synlig fukt och lukt.

Vilken skruv till syll?

Syllskruv från Essve i dimension 7,5x95 mm med frisläpp är avsedd för snabb och enkel förankring i syll, betong, tegel, hålsten och håltegel. Specialhärdad skruv som dras direkt i ett borrat hål, utan plugg.

Vad är Motfyllda ytterväggar?

Källarhus och suterränghus drabbas ofta av inträngande fukt utifrån genom de motfyllda väggarna, i folkmun talar man om dräneringsproblem. ... väggen fuktas upp kapillärt. Om källarytterväggen ej har isolerats invändigt utan endast putsats och målats eller tapetserats så klarar sig ofta konstruktionen ifrån skador.

Vad kostar det att renovera krypgrund?

Att åtgärda en fuktskadad krypgrund kostar mellan kronor, enligt Anticimex. En kostnad som inte täcks av den vanliga villaförsäkringen. De vanligaste skadorna är så kallad mikrobiell påväxt - exempelvis mögel och svamp på bjälklagets undersida - rötskador, synlig fukt och lukt.

Hur man gör en krypgrund?

Grunden består av stenblock som lagts upp utan bruk, en så kallad kallmur. Torpargrunden är högre än mullbänken och bygger på att en trossbotten med lerklining och kutterspån skyddar inomhusklimatet gentemot vinden och markfukten. I husets längdriktning ligger bärlinor på pelare av staplad sten.

Vilken uppgift har syllen?

Syllen – underlaget till den övriga konstruktionen och binder ihop byggnaden med grunden. Man insåg hur tidigt hur viktig syllens funktion är och den kan därför spåras tillbaka i tiden flera hundratals år.

Hur får man bort fukt i krypgrund?

En välbeprövad och säker åtgärd för fuktiga krypgrunder är en fast monterad avfuktare som sänker fuktigheten i grunden. Marken i krypgrunden bör täckas med ett avdunstningsskydd, till exempel kraftig plastfolie och eventuella ventiler i grundmurarna sätts igen. Du kan läsa mer om krypgrundsavfuktare här.