:

Vilka jobb kommer att behövas i framtiden?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka jobb kommer att behövas i framtiden?
 2. Vad menas med samhällsplanering?
 3. Hur är det att jobba som samhällsplanerare?
 4. Vad gör en Planhandläggare?
 5. Vilka kompetenser tror du kommer behövas i framtiden?
 6. Vilka jobb behövs?
 7. Vad är Sektorsplanering?
 8. Varför behövs samhällsplanering?
 9. Hur mycket tjänar man som samhällsplanerare?
 10. Är samhällsplanerarprogrammet bra?
 11. Vad kan man göra som socionom?
 12. Vad gör en stadsplanerare?
 13. Vilken typ av arbetskraft kommer samhället ha behov av i framtiden?
 14. Vilka kunskaper och färdigheter har du?
 15. Vilket yrke är lättast att få jobb?
 16. Vilka yrken har bäst lön?
 17. Vad menas med översiktsplan?
 18. Varför samhällsplanering?
 19. Hur kan man i samhällsplaneringen minska risker och hot mot människa och miljö?
 20. Hur mycket tjänar man som statsvetare?

Vilka jobb kommer att behövas i framtiden?

Några av jobben som förväntas ha bäst jobbchanser på både ett års och fem års sikt är undersköterska, tandläkare, lärare, ingenjör, systemutvecklare och målare. Det visar Arbetsförmedlingens senaste yrkesprognoser.

Vad menas med samhällsplanering?

Samhällsplanering är ett tvärvetenskapligt fackområde som omfattar riktlinjer och målsättningar för utveckling av fysisk planering som bebyggelse, service, kommunikationer, infrastruktur och miljö. Till samhällsplanering hör även ekonomisk och social planering.

Hur är det att jobba som samhällsplanerare?

Samhällsplanerare behöver ha mycket breda kunskaper om hur samhället fungerar. Att arbeta med samhällsplanering innebär att arbeta med riktlinjer för utveckling av bebyggelse, service, kommunikationer, infrastruktur och miljö. ... Till samhällsplanering hör ekonomisk och social planering.

Vad gör en Planhandläggare?

Du kommer att tillhöra enheten för Bostäder och fysisk planering med ansvar för bostadsförsörjning, fysisk planering och byggande. akademisk examen som arkitekt, fysisk planerare, landskapsarkitekt, lantmätare, samhällsplanerare, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. ...

Vilka kompetenser tror du kommer behövas i framtiden?

Enligt analysen för år 2020 skulle de viktigaste färdigheterna 2020 att vara följande:
 • Komplex problemlösning.
 • Kritiskt tänkande.
 • Kreativitet.
 • Sociala färdigheter.
 • Samarbetsförmåga.
 • Sensationell intelligens.
 • Beslutande förmåga.
 • Serviceorientering.

Vilka jobb behövs?

Yrken där det är lätt att få jobb 2024 (högskolenivå)
 • Barnmorska.
 • Civilingenjör,ingenjör och tekniker.
 • Förskollärare.
 • Läkare och tandläkare.
 • Läraryrken.
 • Mjukvaru- och systemutvecklare.
 • Psykolog.
 • Sjuksköterska.

Vad är Sektorsplanering?

Sektor: planering som bedrivs på lokal, regional och riksnivå och omfattar en specifik verksamhet. T ex natur- och kulturmiljö, kommunikationer, energifrågor. ” … Översiktsplanen skall ge vägledning för beslut om användningen av mark- och vattenområden samt om hur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras…”

Varför behövs samhällsplanering?

För att utveckla samhället på ett hållbart sätt är samhällsplanering mycket vik- tigt. Utvärderingar har visat att planeringen kan och behöver bidra mer till miljömål, grön infrastruktur och hållbar utveckling. ... En central del av samhällsplaneringen är fysisk planering enligt plan- och bygglagen.

Hur mycket tjänar man som samhällsplanerare?

Löneskillnader mellan män och kvinnor
ÅrMedellön kvinnorMedellön män
201535 900 kronor39 300 kronor
201636 500 kronor39 700 kronor
201737 100 kronor40 200 kronor
201838 600 kronor41 400 kronor

Är samhällsplanerarprogrammet bra?

Helhetsgrepp om planering Genom samhällsplaneringen får vi ett helhetsperspektiv på utvecklingen av våra städer. ... Utbildningen ger en god grund för att kunna ta ett helhetsperspektiv på samhällsplaneringen och att kunna leda projekt och planprocesser.

Vad kan man göra som socionom?

Många socionomer arbetar som socialsekreterare inom kommunen. Andra är chef eller biståndshandläggare i äldre- och handikappomsorg. Ett annat vanligt yrke är kurator på skola eller inom hälso- och sjukvården. Många socionomer arbetar också med att förebygga sociala problem med bland annat alkohol och narkotika.

Vad gör en stadsplanerare?

En stadsplanerare är en person som arbetar med att göra en stads layout så bra och praktisk som möjligt. Deras uppgift är att kombinera till exempel miljö och transport på ett funktionellt sätt så att staden kan existera utan problem.

Vilken typ av arbetskraft kommer samhället ha behov av i framtiden?

Det blir också allt vanligare att människor jobbar i egen verksamhet, som egenföretagare, konsulter eller frilansare. Men oavsett om man är anställd eller anlitad på annat sätt så kommer företag i framtiden förvänta sig att medarbetarna ska kunna leda och kontinuerligt söka nya möjligheter och idéer.

Vilka kunskaper och färdigheter har du?

Hårda färdigheter är ren fakta och konkreta kunskaper, såsom en examen, språkkunskaper, körkort, osv. Mjuka färdigheter är sådant som du lär dig genom erfarenhet, exempelvis ledarskap eller social kompetens.

Vilket yrke är lättast att få jobb?

Sju yrken där det är lätt att få jobb i framtiden
 1. Snickare. Som snickare får du jobba med både större och mindre projekt, och det är ett aktivt yrke som passar dig som gillar att vara utomhus. ...
 2. Elektriker. ...
 3. Fordonsmekaniker. ...
 4. Undersköterska. ...
 5. VVS-Montör. ...
 6. Målare. ...
 7. Förskollärare.

Vilka yrken har bäst lön?

Yrkena med högst genomsnittlig månadslön:
 • Chefer inom bank, finans och försäkring (nivå 1). ...
 • Mäklare inom finans. ...
 • General-, landstings- och kommundirektörer m. ...
 • Specialistläkare. ...
 • Verkställande direktörer m. ...
 • Chefer inom bank, finans och försäkring (nivå 2). ...
 • Ekonomi- och finanschefer (nivå 1).

Vad menas med översiktsplan?

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. ... Översiktsplanen är inte bindande men ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Varför samhällsplanering?

Målet med samhällsplaneringen kan sägas vara hållbar utveckling. För det krävs att alla delar av vårt samhälle fungerar parallellt, effektivt och energisnålt. Samhällsplaneringen är värdefull i alla led av utveckling och planering på såväl lokal som global nivå. ... Urban Utveckling arbetar med samhällsplanering.

Hur kan man i samhällsplaneringen minska risker och hot mot människa och miljö?

Vegetation är ett viktigt redskap för att hantera klimatrelaterade risker och samtidigt ge andra positiva effekter. Grönska, särskilt lövträd, sänker temperaturen och bidrar med behagligt klimat i en stad samtidigt som det även kan ta hand om vatten vid kraftig nederbörd.

Hur mycket tjänar man som statsvetare?

Här hittar du all lönestatik som till exempel skillnaderna mellan män och kvinnor i yrket samt hur hög medellönen är i privat eller offentlig sektor....Löneskillnader mellan män och kvinnor.
ÅrMedellön kvinnorMedellön män
201738 700 kronor41 000 kronor
201837 900 kronor39 300 kronor
201937 400 kronor40 400 kronor