:

Vem ska jag prata med om min pension?

Innehållsförteckning:

 1. Vem ska jag prata med om min pension?
 2. Kan man besöka Pensionsmyndigheten?
 3. Var kan man få hjälp med sin pension?
 4. Vem äger Pensionsmyndigheten?
 5. När får jag minPension?
 6. Varför kan jag inte se minPension?
 7. Kan man ta ut sin premiepension?
 8. Vilka får Inkomstpensionstillägg?
 9. Vad får jag i pension om jag går vid 61?
 10. Hur mycket kommer jag att få i pension?
 11. Är allmän pension och ålderspension samma sak?
 12. Måste en arbetsgivare betala in till pensionen?
 13. Vilket datum betalas pensionen ut 2021?
 14. När kan man ta ut garantipension?
 15. Varför syns inte min tjänstepension?
 16. Kan inte se min tjänstepension?
 17. Kan jag ta ut hela min premiepensionen på en gång?
 18. När kan man ta ut sin premiepension?
 19. Vem har rätt till garantipension?
 20. Vad ingår i den allmänna pensionen?

Vem ska jag prata med om min pension?

Besök gärna Pensionsmyndighetens webbplats om du har frågor om din allmänna pension. Kontakta det pensionsbolag som förvaltar din tjänstepension eller ditt privata pensionssparande så hjälper de dig. Du måste vara inloggad för att kunna skicka en fråga till oss.

Kan man besöka Pensionsmyndigheten?

Besök ett servicekontor Du kan besöka ett av våra servicekontor i Sverige för mer information om din pension eller få hjälp med frågor om din pension.

Var kan man få hjälp med sin pension?

Statens servicecenter ansvarar för servicekontoren. På servicekontoren kan du få hjälp i ärenden som rör Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan, Skatteverket och på en del servicekontor även Arbetsförmedlingen.

Vem äger Pensionsmyndigheten?

Myndigheten leds av en styrelse som är utsedd av regeringen. Generaldirektör Daniel Barr ingår i styrelsen och leder det löpande arbetet tillsammans med myndighetens ledningsgrupp i enlighet med styrelsens direktiv och riktlinjer.

När får jag minPension?

En gång per månad betalas din allmänna pension ut till det bankkonto som du anmält till oss. Har du andra utbetalningar som efterlevandepension, bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd betalas de ut samtidigt. Din pension betalas ut en gång i månaden. När den betalas ut beror på vilken dag i månaden du är född.

Varför kan jag inte se minPension?

minPension kan du inte se vilka arbetsgivare som betalar eller har betalat in till din tjänstepension. Däremot får du veta vilket bolag som förvaltar pengarna. För att ta reda på vem som har betalat en viss tjänstepension kan du kontakta valcentralen eller det pensionsbolag som administrerar din pension.

Kan man ta ut sin premiepension?

Du som pensionär kan när som helst ändra hur mycket pension du vill ta ut, göra ett uppehåll eller se över din försäkringsform av premiepensionen. Du kan själv välja om du vill ta ut hela månadsbeloppet av din allmänna pension, delar av den, bara ta ut premiepensionen, eller göra ett uppehåll.

Vilka får Inkomstpensionstillägg?

Vem kan få inkomstpensionstillägg? Du måste ha fyllt 65 år och ta ut inkomstgrundad pension såsom inkomstpension och/eller tilläggspension. Du behöver inte ta ut hela pensionen. Om du väljer att ta ut en andel av pensionen kommer inkomstpensionstillägget att betalas ut med samma andel.

Vad får jag i pension om jag går vid 61?

från 28,97 procent till 10,21 procent. Förutsatt förstås att du fortsätter att arbeta. Detta gäller även för den som är under 65 år, men som för hela inkomståret har tagit ut hel ålderspension från det allmänna pensionssystemet. Det kan du göra från och med den månad du fyller 61 år.

Hur mycket kommer jag att få i pension?

Pensionen tillväxer med 1,5 procent om året. Arbetstagarens pension räknas på årsinkomsterna, företagarens pension på arbetsinkomsten. Under övergångsperioden åren 2017–2025 tjänar arbetstagare och företagare i åldern 53–62 år in pension med 1,7 procent om året. Årsinkomsten är 40 000 euro.

Är allmän pension och ålderspension samma sak?

Allmän pension är den pension du har rätt till enligt lag och som betalas ut av Pensionsmyndigheten. Den allmänna ålderspensionen består av inkomstpension, inkomstpensionstillägg, premiepension, garantipension och tilläggspension. Personer födda före 1938 får hela sin pension som tilläggspension.

Måste en arbetsgivare betala in till pensionen?

Är jag som arbetsgivare skyldig att betala in tjänstepension? Är du som arbetsgivare bunden av kollektivavtal finns en skyldighet i kollektivavtalet att betala in till tjänstepension. Om du som arbetsgivare inte har tecknat kollektivavtal finns i regel ingen skyldighet att betala in tjänstepension.

Vilket datum betalas pensionen ut 2021?

Utbetalningsdagar 2021
Om du är född 1-15 i månadenOm du är född 16-31 i månaden
18 januari19 januari
18 februari19 februari
18 mars19 mars
19 april*19 april

När kan man ta ut garantipension?

Du behöver inte ansöka separat om garantipension utan det sker automatiskt när du ansöker om pension. Du kangarantipension först när du fyllt 65 år. Förslag finns att 65 år ska ändras till 66 år från och med 2023 och kommer då att gälla för dig som är född 1958 eller senare.

Varför syns inte min tjänstepension?

På minPension kan du inte se vilka arbetsgivare som betalar eller har betalat in till din tjänstepension. Däremot får du veta vilket bolag som förvaltar pengarna. För att ta reda på vem som har betalat en viss tjänstepension kan du kontakta valcentralen eller det pensionsbolag som administrerar din pension.

Kan inte se min tjänstepension?

Du har en tjänstepension om det finns kollektivavtal eller annat pensionsavtal hos din arbetsgivare. Kontakta den som är personalansvarig på din arbetsplats för att få veta vad som gäller för dig. Genom att logga in på Mina sidor kan du se hela din pension och vad du kan få per månad vid olika pensionsåldrar.

Kan jag ta ut hela min premiepensionen på en gång?

Du kan själv välja om du vill ta ut hela månadsbeloppet av din allmänna pension, delar av den, bara ta ut premiepensionen, eller göra ett uppehåll. Du kan fortsätta jobba och samtidigt ta ut pensionen om du vill det. Du kan också byta från fondförsäkring till traditionell försäkring.

När kan man ta ut sin premiepension?

Inkomstpension, tilläggspension och premiepension kan du ta ut när som helst från och med den månad du fyller 62 år.

Vem har rätt till garantipension?

Du kan ha rätt till garantipension om du varit bosatt i Sverige i minst tre år. För att du ska full garantipension krävs att du har bott 40 år i Sverige från och med det att du fyllde 16 år till och med det år du fyller 64 år. Har du bott i Sverige kortare tid minskar garantipensionen med 1/40-del för varje år.

Vad ingår i den allmänna pensionen?

För dig som är född 1938 och senare kan den allmänna pensionen bestå av inkomstpension, tilläggspension, inkomstpensionstillägg, premiepension och garantipension. Du som är född under perioden 1938-53 får dessutom tilläggspension.