:

Vad betyder Backstartshjälp?

Innehållsförteckning:

 1. Vad betyder Backstartshjälp?
 2. Vad är Backstartshjälp Volvo?
 3. Vad händer om man stänger av bilen när man kör?
 4. Vad är en startspärr?
 5. Är det lämpligt att även vid kortare stopp stänga av motorn?
 6. Hur stänger man av motorn?
 7. Hur vet jag om bilen har startspärr?
 8. När ska man stänga av motorn?
 9. Hur stänger man av bil?
 10. Hur stängs en motor av?

Vad betyder Backstartshjälp?

Systemet kan användas i automatiskt eller manuellt läge. Om automatiskt läge väljs kommer systemet att aktiveras automatiskt när bilen står i en backe och bromspedalen trycks ned. Om manuellt läge väljs måste systemet aktiveras med bromspedalen.

Vad är Backstartshjälp Volvo?

Backstarthjälpen, Hill Start Assist (HSA), förhindrar att bilen rullar bakåt vid start i uppförsbacke. Vid backning i uppförsbacke förhindrar den att bilen rullar framåt.

Vad händer om man stänger av bilen när man kör?

Start/Stopp-funktionen stänger av motorn tillfälligt vid stillastående och startar sedan automatiskt igen då färden fortsätter.

Vad är en startspärr?

Den elektroniska startspärren är ett stöldskydd som förhindrar att fordonet startas av obehörig person. Bilen kan endast startas med rätt fjärrnyckel. Fel vid läsning av fjärrnyckeln under start – placera nyckeln på nyckelsymbolen i mugghållaren och försök igen.

Är det lämpligt att även vid kortare stopp stänga av motorn?

SVAR: Det är riktigt att både motor och avgasrening mår bäst vid normal arbetstemperatur. När stopp/startfunktionen griper in är det oftast för korta stoppmotorn inte hinner svalna. När motorn åter startas går det åt en del elenergi men den uppvägs av bränslebesparingen som görs vid själva stoppet.

Hur stänger man av motorn?

För att stänga av motorn:
 1. Tryck på START/STOP ENGINE-knappen – motorn stannar.
 2. Om bilen har automatisk växellåda och växelväljaren inte är i läge P eller om bilen rullar – Tryck 2 gånger eller håll START/STOP ENGINE-knappen intryckt tills motorn stannar.

Hur vet jag om bilen har startspärr?

Hej . Gör en vanlig nyckel kopia vid någon skomakare som i regel också slipar till nycklar utan chips. För en hundring nästan och startar bilen ej så har du startspärr i bilen.

När ska man stänga av motorn?

När systemet uppfattar att bilen har stannat stängs motorn automatiskt av. När man trycker på kopplingen för bilar med manuell växellåda, eller när man släpper bromsen för bilar med automatisk växellåda startar motorn.

Hur stänger man av bil?

Vrid startvredet medurs och släpp – bilen stängs av. Reglaget återgår automatiskt till ursprungsläget. Om växelväljaren för bil med automatisk växling inte är i läge P eller om bilen rullar: Vrid medurs och håll vredet tills bilen stängs av.

Hur stängs en motor av?

Topplockets huvuduppgift är att stänga motorns förbränningskammares övre del. Den övre delen av motorn kallas topplocket och den nedre delen kallas motorblocket. Topplocket, eller cylinderhuvudet som den även kallas, sitter ovanpå motorn och stänger förbränningskammaren.