:

När revs Norra Vattentornet Örebro?

Innehållsförteckning:

 1. När revs Norra Vattentornet Örebro?
 2. Vad heter vattentornet i Örebro?
 3. Hur byggdes Svampen i Örebro?
 4. Hur mycket vatten finns det i svampen?
 5. Vilket år invigdes Svampen i Örebro?
 6. Hur många har hoppat från Svampen i Örebro?
 7. Hur mycket vatten är det i ett vattentorn?
 8. Vad är ett vattentorn till för?
 9. Vad invigdes i Örebro?
 10. Vad heter svampens delar?
 11. Är det vatten i vattentorn?
 12. Hur kan ett vattentorn göra så du får vatten till din Kökskran?
 13. Vad skulle hända om det inte fanns ett vattentorn?
 14. Hur fungerar en vattenreservoar?
 15. Vad invigdes i Örebro 4juni 1965?
 16. När firade Örebro 700 år?
 17. Vilken del av svampen äter vi?
 18. Vilka svampar är nedbrytare?
 19. Hur höga är vattentorn?
 20. Hur hämtar man vatten från en kran?

När revs Norra Vattentornet Örebro?

Utsikt söderut från vattentornet Svampen. Norra vattentornet till vänster i bild, revs 1966.

Vad heter vattentornet i Örebro?

Vattentornet Svampen invigdes i maj 1958. Sedan dess har Svampen varit ett av våra allra populäraste besöksmål i Örebro.

Hur byggdes Svampen i Örebro?

Bygget av Svampen Man började med att gjuta vattenreservoaren (”hatten”) i en träform på marken. Den väger 3 200 ton. Därefter hissades denna gradvis upp med 32 hydrauliska domkrafter (se bild nedan), varvid "foten" göts underifrån. Tillväxten skedde med en hastighet om 58 cm per dygn.

Hur mycket vatten finns det i svampen?

Svampen har alltid varit öppen för besökare under sommartid och många människor har åkt upp och tittat på den vackra utsikten genom åren. I sin funktion som vattentorn rymmer Svampens vattenreservoar 9000 kubikmeter vatten.

Vilket år invigdes Svampen i Örebro?

maj 1958 Svampen/Opened

Hur många har hoppat från Svampen i Örebro?

Självmord från Svampen är ovanligt. På onsdagen hoppade en man från vattentornet, och för några år sedan en kvinna. Det innebär två självmord sedan 2000.

Hur mycket vatten är det i ett vattentorn?

Från vattenverket pumpas vattnet in i tornet på natten och ut på dagen. På vägen finns en tryckstegringsstation. Tornet rymmer tre tusen kubikmeter vatten men oftast, precis som nu, är det bara halvfullt.

Vad är ett vattentorn till för?

När vattnet är tillräckligt rent skickas det från vattenverket till vattentornet. ... Vattentornens uppgift är att se till att det kommer vatten ur alla kranar i alla hus när användningen ökar. Vattentornen gör också så att det är ett jämnt tryck av vatten i vattenledningarna och i din vattenkran.

Vad invigdes i Örebro?

Wadköping invigdes 1965 i samband med att Örebro firade 700-årsjubileum. Wadköping innehåller uteslutande byggnader som ursprungligen stått på annan plats i Örebro med omnejd. Att flytta trähus har gjorts ända från medeltiden och framåt.

Vad heter svampens delar?

Det som syns ovan jord är endast en liten del av svampen. Den delen kallas för fruktkropp och används när svampen ska sprida sina sporer och föröka sig. Huvuddelen av svampen finns under jorden i form av ett nätverk av svamptrådar, mycel. En ensam svamptråd kallas hyf.

Är det vatten i vattentorn?

När vattnet är tillräckligt rent skickas det från vattenverket till vattentornet. Vattentornen fungerar som ett magasin och ser till att det alltid finns vatten i vattenledningarna. ... Vattentornen gör också så att det är ett jämnt tryck av vatten i vattenledningarna och i din vattenkran.

Hur kan ett vattentorn göra så du får vatten till din Kökskran?

I ett vattentorn finns en stor tank med vatten högst upp. En pump pumpar upp vatten till tanken. När vattnet väl är uppe i vattentornet behövs inte pumpen längre. Vattnet trycks ut i vattenledningsnätet av sin egen tyngd.

Vad skulle hända om det inte fanns ett vattentorn?

Rent teoretiskt så skulle det gå att klara sig utan vattentorn enligt Karin Ols. Men då skulle vattenverken få jobba hårdare och mer oregelbundet samtidigt som den dagliga vattenreserven skulle vara mer sårbar, vid till exempel ett strömavbrott.

Hur fungerar en vattenreservoar?

Vattenreservoarer för mindre vattenledningar rymmer vanligen ett dygns förbrukning. För större städer däremot är de vanligen endast tillräckligt stora för att utjämna variationerna mellan pumpad och förbrukad vattenmängd. Många vattentorn har karaktäristiska utseenden och fungerar som landmärken.

Vad invigdes i Örebro 4juni 1965?

1963 började det egentliga bygget och den invigdes Wadköping av kung Gustav VI Adolf. Då bestod Wadköping bara av gårdarna norr om stadsgatan. Den del av Wadköping som skildrar 1700- och 1800-talets stadsbebyggelse.

När firade Örebro 700 år?

Ingen vet exakt när Örebro fick sina stadsprivilegier men 1965 väljer man att fira 700-årsjubileum. Krämaren står färdig och man inviger Medborgarhuset och Wadköping. Foto Utställning Örebro 700 år, 1965.

Vilken del av svampen äter vi?

fruktkropp. Den ovanjordiska delen av svampen. Det är fruktkropparna som vi plockar och äter. De kan se ut på många olika sätt beroende på arttillhörighet.

Vilka svampar är nedbrytare?

I våra svenska barrskogar utgör svamparna en övervägande del av markens mikroorganismer (Lindahl & Finlay 2001). Nedbrytarsvampar får sin energi och näring genom att bryta ner organiskt material, champinjoner (Agaricus) och tickor är exempel på nedbrytare.

Hur höga är vattentorn?

Eslövs vattentorn är 41 eller 35 meter högt beroende på hur man räknar.

Hur hämtar man vatten från en kran?

Vattnet pumpas till ett vattenverk och därifrån pumpas det ut i våra ledningar. Ledningar som går hem till dig. För att vattnet ska komma till dig så måste det först pumpas till vattentorn som ligger högt uppe på berg. Vattnet i vattentornet ligger mycket högre än kranen i ditt hus.