:

Hur ofta får man slänga på tippen?

Innehållsförteckning:

  1. Hur ofta får man slänga på tippen?

Hur ofta får man slänga på tippen?

Besök på återvinningscentralen ingår i den fasta avgift som du betalar för ditt renhållningsabonnemang och det finns ingen begränsning i antal besök. Liksom tidigare finns det däremot en begränsning i hur mycket du får lämna per dygn och du får bara besöka centralerna en gång per dag.