:

Hur många Färdtjänstresor får man per år?

Innehållsförteckning:

  1. Hur många Färdtjänstresor får man per år?
  2. Hur fungerar färdtjänst i Stockholm?
  3. Hur länge gäller Färdtjänsttillstånd?

Hur många Färdtjänstresor får man per år?

Hur många resor du beviljas beror på vad du har för behov och var du bor. Ett färdtjänsttillstånd gäller för en viss period eller tills vidare. Du behöver ringa och boka din resa med färdtjänst i förväg. Det varierar mellan kommunerna hur mycket det kostar att resa med färdtjänst.

Hur fungerar färdtjänst i Stockholm?

Som färdtjänstresenär får du resa hur mycket du vill och kan i SL-trafiken utan extra kostnad med ditt färdtjänstkort. Du kan använda ditt kort i spärren eller visa det för förare eller spärrvakter. Du får även ta med dig en extra person på resan utan att det kostar något.

Hur länge gäller Färdtjänsttillstånd?

Barn under 7 år får inte åka färdtjänst utan vuxens sällskap. För bilstol/bilkudde ansvarar vårdnadshavaren. LÄNGD PÅ FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND Vid varaktigt funktionshinder kan färdtjänsttillstånd beviljas maximalt i 3 år åt gången. Om det finns särskilda skäl, kan det beviljas för kortare tid.