:

Vad är Konsultansvarsförsäkring?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är Konsultansvarsförsäkring?
 2. Vad kostar en Konsultansvarsförsäkring?
 3. Vilka försäkringar behöver jag som konsult?
 4. Har jag företagsförsäkring?
 5. När används abk09?
 6. Vad ingår i egendomsförsäkring?
 7. När gäller inte ansvarsförsäkring?
 8. Vilka försäkringar måste man ha som arbetsgivare?
 9. Har företaget ansvarsförsäkring?
 10. Varför ABK 09?
 11. Vad regleras i ABK?
 12. Vad är Helvärdesförsäkring?
 13. Måste man ha ansvarsförsäkring?
 14. Vad gäller ansvarsförsäkring?
 15. Vilka försäkringar ingår i kollektivavtal?

Vad är Konsultansvarsförsäkring?

Konsultansvarsförsäkringen ger ett bra skydd för företag som ger rådgivning av olika slag. Vid skadeståndskrav får du hjälp med utredning, vi förhandlar med den som kräver skadeståndet och representerar dig vid en rättegång. Du har också möjlighet till ersättning för eventuella rättegångskostnader och för skadestånd.

Vad kostar en Konsultansvarsförsäkring?

Priset för vad en konsultförsäkring kostar varierar såklart med ditt företags riskprofil där det för ett mindre bolag ofta rör sig om några få hundralappar i månaden. Många försäkringsbolag erbjuder också en fast självrisk på runt 2000 kronor om skadan är framme.

Vilka försäkringar behöver jag som konsult?

Försäkra dig själv
 • Arbetslöshetsförsäkring. ...
 • Pensionsförsäkringar eller privat pensionssparande som kompenserar för utebliven tjänstepension. ...
 • Olycksfallsförsäkring.
 • Sjukavbrottsförsäkring. ...
 • Du kan även teckna försäkringar som höjer sjukpenningen, och andra som täcker kostnader för läkarvård och vikarie.

Har jag företagsförsäkring?

Försäkringar för företag i alla branscher En företagsförsäkring är en trygghet när något oförutsett drabbar företaget. Om dina arbetsredskap går sönder, du blir skadeståndsskyldig eller om du förlorar intäkter på grund av ett avbrott. ... Försäkring för dig som har företag inom service, tillverkning eller reparation.

När används abk09?

ABK 09 omfattar allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet. ABK 09 kan användas inom alla teknikområden, från inledande skeden på idéstadiet till avslutande detaljprojektering under utförandeskedet.

Vad ingår i egendomsförsäkring?

Egendomsförsäkring – skyddar företagets tillgångar
 • Egendomsförsäkring – skyddar företagets tillgångar.
 • Alla företag, oavsett storlek eller bransch, äger tillgångar som är nödvändiga för verksamheten.
 • Det kan vara allt från datorer och telefoner till maskiner, varor, inventarier eller hyrd egendom. ...
 • Vi skyddar din egendom.

När gäller inte ansvarsförsäkring?

Din hemförsäkrings ansvarsdel gäller inte på ditt arbete. Det beror på att det är en försäkring som bara omfattar fritid och hem. Som tur är ska det alltid finnas en arbetsolycksfallsförsäkring på din arbetsplats som ska täcka eventuella olyckor. Din ansvarsförsäkring gäller inte heller om egendom hyrts/lånats.

Vilka försäkringar måste man ha som arbetsgivare?

Om du är bunden av kollektivavtal måste du teckna avtalsförsäkringar för dina anställda....Avtalsförsäkringar för arbetare
 • avtalspension SAF-LO.
 • avtalsgruppsjukförsäkring (AGS)
 • trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)
 • tjänstegrupplivförsäkring (TGL)
 • omställningsförsäkring (AGB och omställningsförsäkring).

Har företaget ansvarsförsäkring?

Ansvarsförsäkring. En ansvarsförsäkring för företag täcker skadeståndsskyldigheten hos det försäkrade företaget. Det innebär att företaget har en försäkring för de situationer där företaget orsakat en skada som leder till att konsumenten kräver företaget på skadestånd.

Varför ABK 09?

ABK 09 bygger på en rimlig balans mellan rättigheter och skyldigheter som syftar till en ekonomiskt optimal riskfördelning mellan parterna och reglerar bland annat konsultens ansvar – till vilket branschens försäkringsgivare har anpassat basomfattningen av konsultansvarsförsäkringen.

Vad regleras i ABK?

RE: Vad är ABK? Hej, ABK 09 handlar om de bestämmelser som råder för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet. ABK 09 reglerar bland annat genomförandet, betalning och försäkringar och regelverket har skapats för att konsultupphandlingar ska genomföras på lika villkor.

Vad är Helvärdesförsäkring?

Helvärdesförsäkring innebär att försäkringsbeloppet skall motsvara den försäkrade egendomens hela värde. Vid skada ersätts hela egendomens värde upp till försäkringsbeloppet. Det finns därför risk att egendomen är underförsäkrad.

Måste man ha ansvarsförsäkring?

Som tur är ska det alltid finnas en arbetsolycksfallsförsäkring på din arbetsplats som ska täcka eventuella olyckor. Din ansvarsförsäkring gäller inte heller om egendom hyrts/lånats. Dock täcker andra delar i hemförsäkringen dessa kostnader. I Sverige är det lag på att ha en trafikförsäkring.

Vad gäller ansvarsförsäkring?

En ansvarsförsäkring gäller för tillfällen då du som privatperson krävs på skadestånd för att ha skadat någon eller någon annans egendom. Vid sådana tillfällen hjälper Trygg-Hansa till att utreda, förhandla och betala eventuellt skadestånd.

Vilka försäkringar ingår i kollektivavtal?

tjänstepension och sjukförsäkring genom tjänstepensionsavtalet ITP , trygghetsförsäkring vid arbetsskada ( TFA ), hjälp från trygghetsråd genom omställningsstöd och avgångsersättning (AGE), föräldralön , tjänstegrupplivförsäkring (TGL) och andra efterlevandeskydd till dina närmaste.