:

Vad kostar makadam 8 16?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kostar makadam 8 16?
 2. Vad är makadam 8 16?
 3. Vilken makadam?
 4. Hur mycket kostar 1 kubik grus?
 5. Vad väger 1 kubik makadam 8 16?
 6. Vad är singel grus?
 7. Vad kostar en kärra grus?
 8. Vilket Gårdsgrus?
 9. Vilken storlek på stenmjöl?
 10. Vad väger 1 kubik 0 32?
 11. Hur mycket väger 1 KBM makadam?
 12. Vad är singel och makadam?
 13. Vad betyder 8-16 grus?

Vad kostar makadam 8 16?

Lastbil 16 ton
SortSträngnäsStallarholmen
Makadam 8/1637503870
Makadam 8/1243804400
Gräsmattejord85508660
Bergkross 0/1831203230

Vad är makadam 8 16?

Makadam 8-16, används som ytlager till gårdsplanter samt till dränering. Makadam 8-16 kan hämtas på släp alternativt levereras direkt hem till dig i lösvikt med tippbil eller kranbil.

Vilken makadam?

Makadam 2/4 är dränerande, kan användas vid halkbekämpning. Är mindre känslig mot frost och tjäle på grund av bristen av finmaterial. Makadam 4/8 är dränerande, kan användas vid halkbekämpning, grusgångar, husgrunder, garageuppfarter.

Hur mycket kostar 1 kubik grus?

Beräkning Makadam 16-32 mm
Resultat
Mängd1,00
Beräknad vikt (ton)1,40ton
Vikt +15% Kompression1,61ton
Priser Makadam 16-32 mm

Vad väger 1 kubik makadam 8 16?

Singel 8/16 används mestadels till översta lager på infarter och 16/28 till infiltrationer o dekorationssten. Sorterat naturmaterial. Vikt per m3 1,5ton.

Vad är singel grus?

Fraktionerna som kan kallas för singel och är vanligast är 4-8mm, 8-12mm, 16-32mm. Fraktion 8-12mm används oftast till trädgårdsgångar etc. då det är en lämplig storlek och rundade kanter då det är en naturprodukt och är då snällare/mjukare när man går på det.

Vad kostar en kärra grus?

Enhetspriser per släpkärra (ca 750 kg) enligt nedan: Naturgrusprodukter 600 kronor. Jord- och barkprodukter 800 kronor.

Vilket Gårdsgrus?

Makadam är en krossprodukt, medan singel är naturgrus, en ändlig resurs som tär mer på miljön att framställa och därför är dyrare. Villaägarna rekommenderar att du i första hand väljer makadam, även om det kan vara behagligare att gå på singel som överskiktsgrus.

Vilken storlek på stenmjöl?

Stenmjöl är fina fraktioner t. ex. 0/2 eller 0/4 mm. Materialet används med fördel till plattsättning eller justering och hårdgöring av körytor, gångbanor, garageinfarter, fotbollsplaner och liknande ytor.

Vad väger 1 kubik 0 32?

Bergkross 0/32K, Vikt 2 ton/m³ Bärlager till vägbyggnad, körytor m.m.

Hur mycket väger 1 KBM makadam?

Makadam 90/150K, Vikt 1,7 ton/m³ Grovfyllning vid dräneringar, slänter m.m.

Vad är singel och makadam?

Det finns olika sorters grus att lägga på grusgången: makadam och singel. Makadam är en krossprodukt, medan singel är naturgrus, en ändlig resurs som tär mer på miljön att framställa och därför är dyrare.

Vad betyder 8-16 grus?

Om Makadam 8-16 mm Är ett bergsmaterial som används som dräneringsmaterial samt till uppfarter och grusgångar. ... Makadam 8-16 mm används till exempel som ytlager till trädgårdsgångar, gårdsplaner och i rabatter men även som dräneringsmaterial kring husgrunder.