:

Vad menas med FSC?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med FSC?
 2. Vad är bra med FSC?
 3. Vad innebär det att trä är FSC märkta?
 4. Vad lovar FSC?
 5. Vilka produkter är FSC märkta?
 6. Vilka äger FSC?
 7. Vad kostar FSC certifiering?
 8. Vad är PEFC?
 9. Vilka varor är märkta med FSC?
 10. Vilka typer av produkter kan få en FSC märkning?
 11. Vad kostar FSC?
 12. Vad innebär certifierad skog?
 13. Vad innebär skogscertifiering?
 14. Vad är skillnaden mellan FSC och PEFC?
 15. Vilka produkter är märkta med Bra Miljöval?
 16. Vad är svenska skogsbruket till stor del certifierat genom?
 17. Vilka värden ska prioriteras i första hand vid avsättning inom en certifierad Skogsägares skogsinnehav?
 18. Vad menas med skogscertifiering?
 19. Vad är bra med miljömärkning?
 20. Vad betyder Bra Miljöval symbol?

Vad menas med FSC?

FSC står för Forest Stewardship Council och är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC. ... De som följer reglerna får märka sina produkter med FSC:s varumärke.

Vad är bra med FSC?

FSC främjar ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt ansvarsfullt bruk av världens skogar. Köp FSC-märkt! FSC-märket garanterar att produkten är tillverkad av skog som är FSC-certifierad och ansvarsfullt skött. ... I Sverige är FSC-certifierad skog kontrollerad enligt reglerna för den svenska FSC-standarden.

Vad innebär det att trä är FSC märkta?

Certifierade företag följer FSC:s regler (standarder) för skogsbruk och spårbarhet. ... FSC-märket gör att konsumenter och företag kan välja varor av trä som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, det vill säga ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö.

Vad lovar FSC?

Den som väljer FSC-produkter måste kunna lita på att varumärket håller vad det lovar: att träinnehållet kommer från ansvarsfullt skogsbruk. Felaktig eller illegal användning av varumärket kan allvarligt skada FSC:s mål och syften.

Vilka produkter är FSC märkta?

I Sverige kan du bland annat hitta FSC-märket på byggmaterial, trädgårdsmöbler, grillkol, böcker, papper och trycksaker. Fråga gärna efter FSC-märkta produkter i butiken. Genom att fråga efter FSC-märkta produkter bidrar du till att öka intresset för FSC och ett ansvarsfullt bruk av världens skogar.

Vilka äger FSC?

FSC är en ideell, global förening. Högsta beslutande organ för internationella FSC är dess generalförsamling. Den består av tre kammare, en för ekonomiska intressen, en för miljö- och en för sociala intressen, med vardera en tredjedel av rösterna.

Vad kostar FSC certifiering?

Enskilda medlemmar betalar en fast årsavgift på 350 kr per år. Medlemmar har möjlighet att ta upp en diskussion med FSC Sveriges styrelse om hur den totala omsättningen och därmed medlemsavgiften ska beräknas.

Vad är PEFC?

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) är ett system för certifiering av miljövänligt och resurshushållande skogsbruk. PEFC liknar de certifieringsregler som tagits fram av FSC, men är mer anpassat till det småskaliga privata skogsbruket (familjeskogsbruk).

Vilka varor är märkta med FSC?

I Sverige kan du bland annat hitta FSC-märket på byggmaterial, trädgårdsmöbler, grillkol, böcker, papper och trycksaker. Fråga gärna efter FSC-märkta produkter i butiken. Genom att fråga efter FSC-märkta produkter bidrar du till att öka intresset för FSC och ett ansvarsfullt bruk av världens skogar.

Vilka typer av produkter kan få en FSC märkning?

I Sverige kan du bland annat hitta FSC-märket på byggmaterial, trädgårdsmöbler, grillkol, böcker, papper och trycksaker. Fråga gärna efter FSC-märkta produkter i butiken. Genom att fråga efter FSC-märkta produkter bidrar du till att öka intresset för FSC och ett ansvarsfullt bruk av världens skogar.

Vad kostar FSC?

Enskilda medlemmar betalar en fast årsavgift på 350 kr per år. Medlemmar har möjlighet att ta upp en diskussion med FSC Sveriges styrelse om hur den totala omsättningen och därmed medlemsavgiften ska beräknas.

Vad innebär certifierad skog?

Efterfrågan på certifierade produkter från skogen ökar. ... Skogscertifiering innebär att du som skogsägare åtar dig att anpassa skogsbruket efter särskilda regler. Dessa gäller bland annat hur du bedriver skogsbruk, vilken hänsyn du tar till miljön och villkoren för dem som arbetar inom skogsbruket.

Vad innebär skogscertifiering?

Skogscertifiering är ett frivilligt åtagande som du som skogsägare kan ta för ett ansvarsfullt och uthålligt skogsbruk. Efterfrågan på certifierade produkter från skogen ökar. ... Dessa gäller bland annat hur du bedriver skogsbruk, vilken hänsyn du tar till miljön och villkoren för dem som arbetar inom skogsbruket.

Vad är skillnaden mellan FSC och PEFC?

PEFC står för Programme for the Endorsement of Forest Certification och är även det ett globalt skogscertifieringssystem. ... FSC är den tydliga ledaren av de två, men PEFC täcker in fler av världens skogar. Swedoor/JELD-WEN är certifierade för både FSC och PEFC på samtliga av våra europeiska marknader.

Vilka produkter är märkta med Bra Miljöval?

Samhället behöver medvetna konsumenter för att skydda hotade djur, växter och naturtyper. Därför startade vi vår miljömärkning 1990. Bra Miljöval är den enda märkningen i Sverige som bedrivs av en miljöorganisation.

Vad är svenska skogsbruket till stor del certifierat genom?

Större delen av den svenska skogsmarken är ansluten till något av de två certifieringssystemen FSC och PEFC. Certifieringen är frivillig.

Vilka värden ska prioriteras i första hand vid avsättning inom en certifierad Skogsägares skogsinnehav?

3.8.2 Större skogsägare (skogsinnehav ≥ 5 000 ha produktiv skogsmark) ska begränsa användning av främmande trädarter så att den totala arealen bestånd som domineras av främmande trädarter högst uppgår till 20 % av den produktiva skogsmarksarealen.

Vad menas med skogscertifiering?

Skogscertifiering är ett frivilligt åtagande som du som skogsägare kan ta för ett ansvarsfullt och uthålligt skogsbruk. ... Dessa gäller bland annat hur du bedriver skogsbruk, vilken hänsyn du tar till miljön och villkoren för dem som arbetar inom skogsbruket. Skogsbruksplanen är en viktig del av certifieringen.

Vad är bra med miljömärkning?

Miljömärkning finns på en mängd olika slags produkter och tjänster och kan handla om exempelvis klimat, goda arbetsvillkor med mer. Bra Miljöval finns inte för livsmedel men märkningen har krav som styr mot mer ekologiskt. Bland annat måste livsmedelsbutiker som är Bra Miljöval-märkta ha en viss andel ekologisk mat.

Vad betyder Bra Miljöval symbol?

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens egen miljömärkning. Vår märkning gör det lättare att hitta de produkter och tjänster som är minst skadliga för miljön.