:

Vad innebär mobil tandvård?

Innehållsförteckning:

 1. Vad innebär mobil tandvård?
 2. Vem har rätt till mobil tandvård?
 3. Vad är Tandvårdsstödsintyg?
 4. Vad menas med F tandvård?
 5. Vad ingår i Tandvårdskortet?
 6. Vad är f-kort?
 7. Vilka kan få nödvändig tandvård?
 8. Vad ingår i grönt kort tandvård?
 9. Hur mycket har jag på mitt högkostnadsskydd?
 10. Vad är F intyg?
 11. Vad är Tandvårdskort?
 12. Vem har rätt till grönt kort?

Vad innebär mobil tandvård?

Mobil tandvård är för dig som har intyg som nödvändig tandvård och inte kan åka till tandvården. Det innebär att ett team med tandläkare, tandhygienist och tandsköterska besöker dig hemma i stället.

Vem har rätt till mobil tandvård?

Mobil tandvård innebär att man tar hjälp av uppsökande tandläkare, det vill säga att man får tandvården utförd i hemmet, och alla med ett tandvårdsstödsintyg har möjlighet att få denna vård. Det allra mesta av tandvården kan utföras på plats hemma hos patienten.

Vad är Tandvårdsstödsintyg?

När det gäller nödvändig tandvård får patienten ett tandvårdsstödsintyg som berättigar till besök hos valfri tandläkare eller tandhygienist. I samband med besöket ska patienten visa upp legitimation. För nödvändig tandvård betalar patienten samma avgift som inom hälso- och sjukvården.

Vad menas med F tandvård?

Patienter som har en långvarig sjukdom och grav till fullständig funktionsnedsättning som följd av denna kan ha rätt till F-tandvård. Patienterna har som följd av funktionsnedsättningen stora svårigheter att ta hand om sin munhygien eller medverka till tandbehandling.

Vad ingår i Tandvårdskortet?

Om du har fått rätt till tandvårdsstöd får du ett stämpelkort eller ett elektroniskt kort, som du visar upp hos tandläkaren eller tandhygienisten. Tandvårdskortet kan ha olika giltighetstid beroende på hur funktionsnedsättningen bedöms och ska alltid visas upp hos tandvården.

Vad är f-kort?

Tandvårdsstöd med F-kort F-kort innebär att du för tandvård betalar samma patientavgifter som i hälso- och sjukvården, får högkostnadsskydd och frikort när du har betalat sammanlagt 1 100 kronor.

Vilka kan få nödvändig tandvård?

Du kan få nödvändig tandvård om du har ett stort och långvarigt behov av omvårdnad. Det innebär följande: Du bor i en särskild boendeform för service och omvårdnad, till exempel sjukhem, äldreboende eller gruppboende. Du får omfattande hälso- och sjukvård i det egna hemmet.

Vad ingår i grönt kort tandvård?

Tandvårdsintyg (grönt kort) innebär att du har rätt till en årlig munhälsobedömning i hemmet samt att delar av din tandvård omfattas av högkostnadsskyddet. Du får tillgång till de olika tandvårdsstöden genom att ansöka om dem.

Hur mycket har jag på mitt högkostnadsskydd?

Högkostnadsskyddet innebär att du betalar sammanlagt högst 1 150 kronor för besök i öppenvården under en period på tolv månader. En region kan besluta om ett lägre belopp än 1 150 kronor för högkostnadsskyddet i den regionen.

Vad är F intyg?

Patienter som har en långvarig sjukdom och grav till fullständig funktionsnedsättning som följd av denna kan ha rätt till F-tandvård. Patienterna har som följd av funktionsnedsättningen stora svårigheter att ta hand om sin munhygien eller medverka till tandbehandling.

Vad är Tandvårdskort?

Om du har fått rätt till tandvårdsstöd får du ett stämpelkort eller ett elektroniskt kort, som du visar upp hos tandläkaren eller tandhygienisten. Tandvårdskortet kan ha olika giltighetstid beroende på hur funktionsnedsättningen bedöms och ska alltid visas upp hos tandvården.

Vem har rätt till grönt kort?

TANDVÅRDSINTYG, GRÖNT KORT Om du har en psykossjukdom eller annan svår psykisk störning kan du vara berättigad till ett tandvårdsintyg. Det krävs att sjukdomen varat längre än ett år och att den medfört en omfattande funktionsnedsättning som påverkar din dagliga livsföring.