:

Hur länge gäller ett bygglov Göteborg?

Innehållsförteckning:

  1. Hur länge gäller ett bygglov Göteborg?
  2. Vart hittar man ritningar på hus?
  3. Vem har ritningar på mitt hus?
  4. Hur länge gäller bygganmälan?
  5. Hur länge gäller ett bygglov Stockholm?
  6. Vem har ritningar på hus?

Hur länge gäller ett bygglov Göteborg?

Startbeskedet har samma giltighetstid som ett bygg-, mark- eller rivningslov, det vill säga fem år efter att lovet vunnit laga kraft. Startbeskedet till ett anmälningspliktigt ärende, till exempel installation av eldstad, upphör att gälla två år efter att det gavs.

Vart hittar man ritningar på hus?

Ritningar över fastigheter - Riksarkivet - Sök i arkiven.

Vem har ritningar på mitt hus?

Söker du ritningar eller andra handlingar rörande en fastighet kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. De har alla bygglovshandlingar hos sig.

Hur länge gäller bygganmälan?

När du har fått ett bygglov, rivningslov eller marklov måste du påbörja åtgärden inom två år från det datum som lovet vann laga kraft. Om du gör det gäller ditt lov i fem år från det datum. Om du inte påbörjar åtgärden inom två år måste du söka nytt lov.

Hur länge gäller ett bygglov Stockholm?

Ett beslut om lov gäller i fem år, men åtgärden måste påbörjas inom två år för att lovet inte ska förfalla. Det du byggt eller ändrat ska sedan vara färdigställd senast fem år efter att beslutet fattades. Ett startbesked för lovpliktiga åtgärder upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla.

Vem har ritningar på hus?

Söker du ritningar eller andra handlingar rörande en fastighet kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. De har alla bygglovshandlingar hos sig. Till kommunarkivet har en mindre del fastighetshandlingar överlämnats, främst gällande fastigheter som varit eller är i kommunens ägo.