:

Vem blir ny landshövding i Västra Götalands län?

Innehållsförteckning:

 1. Vem blir ny landshövding i Västra Götalands län?
 2. Var bor landshövdingen i Västra Götaland?
 3. Vad gör länsstyrelsen i Sverige?
 4. Vad har länsstyrelsen för uppgift?
 5. Vad heter landshövdingen i Stockholm?
 6. Var ligger Skaraborgs län?
 7. Hur blir man landshövding?
 8. Vad är länsstyrelser huvudsakliga uppgift?
 9. Är länsstyrelsen statligt?
 10. Vad heter landshövdingen i Södermanland?
 11. Vad heter Jämtlands landshövding?
 12. Vem blir landshövding?

Vem blir ny landshövding i Västra Götalands län?

Anders Danielsson är landshövding i Västra Götalands län sedan den 18 september 2017.

Var bor landshövdingen i Västra Götaland?

Landshövdingar i Västra Götalands län
Landshövdingen i Västra Götalands län
Västra Götalands länsvapen
TitelLandshövding
ResidensResidenset
SäteGöteborg

Vad gör länsstyrelsen i Sverige?

Sverige är indelat i 21 län som alla har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är en statlig samordnande myndighet, en servicemyndighet, en överklagandeinstans och med tillsynsansvar. Länsstyrelsen står som garant för att de av regeringen beslutade nationella målen genomförs.

Vad har länsstyrelsen för uppgift?

Länsstyrelsen har många uppgifter. Allt från att vara valmyndighet till att samordna den regionala krisberedskapen. Vi arbetar också med frågor som rör miljö, natur, näringsliv, social utveckling, djurskydd, jämställdhet, integration, transporter, infrastruktur och bostäder.

Vad heter landshövdingen i Stockholm?

Sven-Erik är landshövding och chef för Länsstyrelsen i Stockholm sedan den 1 februari 2018. Han har en bakgrund som riksdagsledamot, biträdande finansminister och kommer senast från uppdraget som landshövding i Norrbottens län. Sven-Erik Österberg är född 1955 i Västmanland.

Var ligger Skaraborgs län?

Skaraborgs län
Skaraborgs län
Avskaffat län
LandskapVästergötland, Värmland
ResidensstadMariestad
Inrättat1634

Hur blir man landshövding?

En landshövding utses av regeringen. Landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare när denne inte är i tjänst eller har förhinder kallas länsråd eller i de tre länen Stockholms län, Västra Götalands län och Skåne län länsöverdirektör.

Vad är länsstyrelser huvudsakliga uppgift?

Länsstyrelsen har många uppgifter. Allt från att vara valmyndighet till att samordna den regionala krisberedskapen. Vi arbetar också med frågor som rör miljö, natur, näringsliv, social utveckling, djurskydd, jämställdhet, integration, transporter, infrastruktur och bostäder.

Är länsstyrelsen statligt?

Sverige är indelat i 21 län och i varje län finns en länsstyrelse. Landshövdingen utses direkt av regeringen och är länsstyrelsens chef. ... Länsstyrelsen är en statlig myndighet.

Vad heter landshövdingen i Södermanland?

Beatrice Ask är landshövding och chef för Länsstyrelsen i Södermanlands län sedan den 1 januari 2020.

Vad heter Jämtlands landshövding?

Marita Ljungs anställning som landshövding och chef för Länsstyrelsen i Jämtlands län gäller från och med den till och med den .

Vem blir landshövding?

Det är regeringen som utser landshövdingen.