:

Hur man byter ett vägguttag?

Innehållsförteckning:

 1. Hur man byter ett vägguttag?
 2. Kan man seriekoppla vägguttag?
 3. Hur kopplar man en stickkontakt?
 4. Får man ta bort eluttag?
 5. Får man byta strömbrytare till dimmer själv?
 6. Får man byta armatur själv?
 7. Får man koppla in ugn själv?
 8. Hur skaffar man dimmer?

Hur man byter ett vägguttag?

Så här gör du steg för steg
 1. Skruva bort kåpan från vägguttaget.
 2. Lossa fästskruvarna och ta ut hela insatsen.
 3. Skruva loss ledarna. ...
 4. Kontrollera att koppartråden är oskadad. ...
 5. Anslut ledarna till det nya uttaget. ...
 6. Stoppa in insatsen i väggdosan och skruva fast den.

Kan man seriekoppla vägguttag?

Ja, det får du. Det är ett vanligt installationssätt.

Hur kopplar man en stickkontakt?

Kontrollera så du ansluter ledarna till rätt kopplingspunkt. Används en stickpropp med ”öppna skruvar utan bricka” bör ledarna läggas till vänster om skallen så de inte kryper ut när skruvarna spänns. Jordledaren (gul/grön) måste anslutas till jordstiftet (ansluts det fel är det förenat med livsfara).

Får man ta bort eluttag?

Ja, det går att ta bort själva uttaget, om du inte ska använda det. Troligen räcker det i ditt fall med att skruva bort den yttre delen av uttaget och ersätta det med ett tillräckligt stort s.k. doslock, som man kan köpa i en elaffär.

Får man byta strömbrytare till dimmer själv?

Kan man byta en dimmer till en strömbrytare själv? -Har du redan en dimmer kan du byta den mot en likadan. Men du får inte byta ut en strömbrytare mot en dimmer, för en dimmer kan kopplas på många fler sätt jämfört med en strömbrytare. Gör du fel finns det risk för både skada och brand.

Får man byta armatur själv?

Vissa enklare elarbeten får du utföra själv, men bara om du har tillräckliga kunskaper om hur du ska göra. Om arbetet inte kan kontrolleras på ett korrekt sätt, till exempel vid byte av ett befintligt vägguttag eller en befintlig strömbrytare med högst 16 A, ska ett elinstallationsföretag anlitas.

Får man koppla in ugn själv?

Installation. En spis med stickpropp får du installera själv medan en spis med en fast anslutning måste monteras av ett elinstallationsföretag. Välj ett företag arbetar med vitvaror och köksinstallationer. Elinstallationsföretaget ska vara registrerat hos Elsäkerhetsverket.

Hur skaffar man dimmer?

INSTALLERA DIMMER
 1. Steg 2.1 - Ta bort strömbrytaren. ...
 2. Steg 2.2 - Lösgör ramen. ...
 3. Steg 3.1 - Hitta fasledaren. ...
 4. Steg 3.2 - Hitta tändkabeln. ...
 5. Steg 4 - Koppla in dimmern. ...
 6. Steg 5 - Skruva fast dimmern. ...
 7. Steg 6 - Montera tillbaka ram på dimmern. ...
 8. Steg 7 - Montera tillbaka vred på dimmern.