:

När behövs läkarintyg 2021?

Innehållsförteckning:

  1. När behövs läkarintyg 2021?
  2. Var skickas sjukintyg?

När behövs läkarintyg 2021?

Om din första sjukdag är 30 september 2021 eller tidigare behöver du inte ha ett läkarintyg förrän dag 22 i sjukperioden när du ansöker om sjukpenning. Det gäller oavsett om du är anställd, arbetssökande, företagare eller föräldraledig.

Var skickas sjukintyg?

Genom att logga in på 1177.se kan du hantera dina läkarintyg och läkarutlåtanden. Du kan till exempel läsa och skriva ut dina intyg samt skicka dem till Försäkringskassan eller Transportstyrelsen. Vilka intyg och utlåtanden som du har tillgång till beror på var du har varit på läkarbesök.