:

Vilken barnmorska Stockholm?

Innehållsförteckning:

 1. Vilken barnmorska Stockholm?
 2. Är mödravård frivilligt?
 3. Vilka veckor besöker man barnmorskan?
 4. Vad gör man hos barnmorskan vecka 15?
 5. Är All mödravård gratis?
 6. Vilka veckor går man till barnmorskan?
 7. Vad gör man hos barnmorskan vecka för vecka?

Vilken barnmorska Stockholm?

Du som bor i Stockholms län får själv välja vilken barnmorskemottagning i länet du vill gå till. Alla mottagningar arbetar efter samma basprogram och riktlinjer. All mödrahälsovård är frivillig och kostnadsfri.

Är mödravård frivilligt?

Alla gravida är välkomna till en barnmorskemottagning. Besöken är frivilliga. Kontakta en barnmorskemottagning när du har fått reda på att du är gravid.

Vilka veckor besöker man barnmorskan?

Det här händer hos barnmorskan
 • Vecka 5-12 – inskrivningsbesök/hälsosamtal. ...
 • Vecka 7-12 – inskrivningsbesök 2. ...
 • Vecka 16 – bokas vid behov. ...
 • Vecka 20 – främst för dig som är förstföderska. ...
 • Vecka 25 – graviditetskontroll och val av förlossningsklinik. ...
 • Vecka 29 – graviditetskontroll. ...
 • Vecka 31 – graviditetskontroll.

Vad gör man hos barnmorskan vecka 15?

Vid det här besöket går barnmorskan och du igenom din sjukdomshistoria, ärftlighet, livserfarenhet och din livssituation. Ni planerar även in dina kommande barnmorskebesök under din graviditet och ser över eventuellt behov av att träffa läkare. Beslut om eventuell fosterdiagnostik tas.

Är All mödravård gratis?

All vård och behandling som ges till patienter under graviditeten inom ramen för mödrahälsovård är avgiftsfri. Det gäller oavsett om vården bedrivs på MVC eller inom specialistmödravård (med undantag om vården bedrivs i sluten vård). För övrig hälso- och sjukvård betalar patienten sedvanlig patientavgift.

Vilka veckor går man till barnmorskan?

Det här händer hos barnmorskan
 • Vecka 5-12 – inskrivningsbesök/hälsosamtal. ...
 • Vecka 7-12 – inskrivningsbesök 2. ...
 • Vecka 16 – bokas vid behov. ...
 • Vecka 20 – främst för dig som är förstföderska. ...
 • Vecka 25 – graviditetskontroll och val av förlossningsklinik. ...
 • Vecka 29 – graviditetskontroll. ...
 • Vecka 31 – graviditetskontroll.

Vad gör man hos barnmorskan vecka för vecka?

Det här händer hos barnmorskan
 • Vecka 5-12 – inskrivningsbesök/hälsosamtal. ...
 • Vecka 7-12 – inskrivningsbesök 2. ...
 • Vecka 16 – bokas vid behov. ...
 • Vecka 20 – främst för dig som är förstföderska. ...
 • Vecka 25 – graviditetskontroll och val av förlossningsklinik. ...
 • Vecka 29 – graviditetskontroll. ...
 • Vecka 31 – graviditetskontroll.